Smarter Fertilizers เทคโนโลยีปุ๋ยรักษ์โรค เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนและสะดวกสะบายมากขึ้น

เทคโนโลยีปุ๋ยรักษ์โรค ในการเกษตร ปุ๋ย คือส่วนสำคัญที่ทำให้พืชสามารถเจริญเติบโตออกมาแข็งแรงและเหมาะกับการเก็บเกี่ยวเพื่อนำไปขาย หรือ กระทั่งช่วยให้พืชมีชีวิตที่ยาวนานขึ้นได้อีกด้วย แม้เดี๋ยวนี้จะมีการรณรงค์ให้ใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมีที่สร้างสารพิษตกค้างในพืชรวมถึงสารพิษตกค้างสู่ดินและธรรมชาติ ทว่าปุ๋ยชีวภาพที่เกิดจากการหมักนั้นก็ยังคงปล่อยสารพิษสู่ธรรมชาติเช่นกัน ดังนั้นจึงมีหลายหน่วยงานที่วิจัยหาวิธีในการสร้างปุ๋ยที่รักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม Smarter Fertilizers เทคโนโลยีปุ๋ยรักษ์โรค เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน

เทคโนโลยีปุ๋ยรักษ์โรค

Smarter Fertilizers เทคโนโลยีปุ๋ยรักษ์โรค หรือปุ๋ยอัจฉริยะและสิ่งแวดล้อม

Smarter Fertilizersเทคโนโลยีปุ๋ยรักษ์โรคเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีจาก World Economic Forum (WEF) ที่จัดอันดับให้เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยเพื่อสิ่งแวดล้อมอยู่ใน TOP 10 เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้โลกในปี 2019 ที่ผ่านมา เจ้า Smarter Fertilizers หรือปุ๋ยอัจฉริยะ เป็นปุ๋ยที่นอกจากจะทำมาจากธรรมชาติและสามารถย่อยสลายได้แล้ว ยังลดการปล่อยสารแอมโมเนียและโปแทสเซียมซึ่งเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้ด้วย ทั้งนี้เจ้าปุ๋ยอัจฉริยะก็ยังไม่สามารถลดสารที่เป็นพิษเหล่านี้ไปได้แต่ก็ถือว่าดีที่สุดตั้งแต่ที่มีการคิดค้นเทคโนโลยีปุ๋ยชีวภาพขึ้นมาเลยทีเดียวล่ะ

Smarter Fertilizers เทคโนโลยีปุ๋ยรักษ์โรค

ต้องยอมรับว่าก่อนที่จะมี Smarter Fertilizersเทคโนโลยีปุ๋ยรักษ์โรคเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนนั้นผู้คนมีความเชื่อว่าปุ๋ยชีวภาพที่มาจากการหมักเศษอาหาร หรือกระทั่งอุจจาระจากสัตว์ คือปุ๋ยที่ไม่มีสารพิษตกค้างเพราะมาจากธรรมชาติล้วน ๆ ทว่าการหมักดองได้สร้างสารเคมีขึ้นมาแทนซึ่งการที่มีสารเคมีเหล่านี้จะค่อย ๆ ทำลายดินและสิ่งแวดล้อมในที่สุด แม้จะเห็นผลร้ายช้ากว่าการใช้สารเคมีก็ตาม อย่างไรก็ตามมีคนที่มองเห็นถึงความผิดปกติของสิ่งนี้และสร้างปุ๋ยที่มีความรักษ์โลกมากขึ้นออกมา ซึ่งนอกจากจะช่วยโลกของเราแล้วยังทำให้การเกษตรของเรามีคุณภาพมากขึ้น ดินไม่เสื่อมสภาพเร็ว มีสารตกค้างถึงพืชที่เรารับประทานกันในทุกวันนี้น้อยลง ส่งผลดีให้กับทุกฝ่ายในระยะยาวเลยล่ะ แม้เจ้าปุ๋ยอัจฉริยะนี้จะยังเป็นเพียงไอเดียที่กำลังจะเริ่มทำให้เห็นเป็นรูปธรรม และส่งขายให้คนทั่วโลกได้มีโอกาสใช้ แต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในความคิดที่ดีเพื่อการดูแลโลกของเราให้อยู่กับเราไปนาน ๆ

เทคโนโลยีปุ๋ยรักษ์โรค เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ Smarter Fertilizersเทคโนโลยีปุ๋ยรักษ์โรคเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน เป็นเทคโนโลยี เป็นการใช้ไนโตรเจนที่ดีโลกมากขึ้น และสามารถเพิ่มการดูดซึมของพืชให้ดียิ่งขึ้นไปพร้อม ๆ กัน เป็นการช่วยโลกที่ยังคงสามารถเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรไปในเวลาเดียวกัน ต้องขอบคุณเหล่านักวิจัยที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของปุ๋ยและนำมาแก้ไขจนได้สิ่งที่ดีที่สุดออกมา

ฝากกดติตดามข่าวไอทีวันนี้
ข่าวไอทีที่น่าสนใจ3 เทคโนโลยี IoT งานเกษตรอัจฉริยะ กำลังมาแรงบอกเลยว่ามีความน่าสนใจมาก ๆ