รถยนต์ยุคใหม่ ถูกพัฒนาด้วยระบบเทคโนโลยีออฟชั่นที่พิเศษ

รถยนต์ยุคใหม่ ในปี 2563 นี้กำลังถูกพัฒนาให้มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ น่าสนใจ น่าใช้      ศาสตราจารย์เจมส์ ฮับบาร์ด จูเนียร์ และคณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมิกา ได้ทำการพัฒนาและวิจัยรถยนต์ยุคใหม่ที่สามารถอ่านความรู้สึกของผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้  

รถยนต์ยุคใหม่

เป็นสิ่งหลายคนกำลังต้องการกับ รถยนต์ยุคใหม่

รถยนต์ยุคใหม่ที่ถูกพัฒนาให้ล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยีอันชาญฉลาดของมนุษย์

นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเท็กซัสกำลังพยายามสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์ยุคใหม่และพยายามแบ่งกลุ่มอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ออกเป็นหลายแบบหลายกลุ่ม  โดยวัดจากคลื่นพลังไฟฟ้าที่อยู่ในสมองของมนุษย์ซึ่งเปลี่ยนไปตามอารมณ์ต่าง ๆ ของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร จากนั้นจึงนำเอาไปเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยีที่ควบคุมรถยนต์  ซึ่งจะสัมพันธ์และสามารถอ่านหรือตอบสนองต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารได้

รถยนต์ยุคใหม่

ศาสตราจารย์เจมส์ ฮับบาร์ด จูเนียร์ ประจำภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมิกา กล่าวว่ารถยนต์ยุคใหม่แห่งอนาคตนี้จะถูกพัฒนาให้สามารถอ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ส่งออกมาจากคคลื่นสมองของมนุษย์  ซึ่งสามารถทำให้สัมพันธ์กับความรู้สึกต่าง ๆ  แล้วเแปลงเป็นการตอบสนองในระบบเทคโนโลยีรถยนต์ ยกตัวอย่างเช่น  ขณะที่ผู้ขับขี่ใช้อารมณ์ฉุนเฉียวในการใช้รถใช้ถนน  หรือ คนในครอบครัวรู้สึกดีใจที่จะได้ไปฉลองวันเกิดให้ลูกชาย ระบบเทคโนโลยีนี้ก็จะทำงานแสดงผลค่าออกมา

รถยนต์ยุคใหม่

นอกจากการนำเทคโนโลยีรถยนต์ยุคใหม่มาปรับปรุงและพัฒนาแล้ว  ยังจะนำมาเพื่อกระตุ้นคลื่นไฟฟ้าในสมองของมนุษย์ด้วย

นักวิจัยพัฒนานี้ได้พยายามใช้เทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาและก้าวหน้าไปสู่อนาคตนี้นั้น  เพื่อกระตุ้นและวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในสมอง หรือใช้ในการวัดคลื่นสมองขณะกำลังมีการวิเคราะห์สิ่งที่เป็นเหตุเป็นผล ฯลฯ  นักวิจัยมีความเชื่อว่าการพัฒนารถยนต์ให้สามารถรับรู้อารมณ์และความรู้สึกของผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้นั้นจะช่วยให้เกิดประโยชน์มากมาย

ศาสตราจารย์ เจมส์ ฮับบาร์ด จูเนียร์ กล่าวว่ารถยนต์ยุคใหม่นี้เมื่อตรวจเจอว่าผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารนั้นมีความรู้สึกนึกคิดหรือมีอารมณ์อย่างไรนั้น เทคโนโลยีในรถยนต์ยุคใหม่ที่ถูกพัฒนานี้นั้น  ก็จะเปิดเพลงโดยอัตโนมัติเพื่อที่จะช่วยทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารมีความรู้สึกที่ดีขึ้น

อย่าลืมติดตามข่าวไอทีทั่วไป และ เทคโนโลยี