NAPA-1 ดาวเทียม ดวงแรกจากกองทัพอากาศไทยขึ้นสู่อวกาศเรียบร้อย เพื่อช่วยในปัญหาภัยพิบัติต่าง ๆ

NAPA-1 ดาวเทียม ดาวเทียมเป็นอุปกรณ์สื่อสารที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการพยากรณ์อากาศ ทั้งยังแจ้งเตือนถึงภัยธรรมชาติต่าง ๆ ได้จากระยะไกลอีกด้วย ทั้งยังช่วยในการทหารอีกด้วย จึงเป็นเทคโนโลยีที่มีความจำเป็นต่อประเทศชาติอีกอย่างหนึ่งเลยล่ะ ทั้งนี้ประเทศไทยของเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีดาวเทียมเพื่อความมั่นคงทางกองทัพเช่นกัน จึงได้มีแพลนในการสร้างดาวเทียมเพื่อความมั่นคงของกองทัพอากาศไทยขึ้นมา โดยเรียกว่า นภา-1 ซึ่งตอนนี้ นภา-1 ดาวเทียมดวงแรกจากกองทัพอากาศไทยขึ้นสู่อวกาศเรียบร้อย

 NAPA-1 ดาวเทียม

NAPA-1 ดาวเทียม ที่จะช่วยในเรื่องการเฝ้าระวังความปลอดภัยของประเทศได้ในหลากหลายด้าน

นภา-1 ดาวเทียมดวงแรกจากกองทัพอากาศไทยขึ้นสู่อวกาศเรียบร้อย โดยเมื่อเดือนกันยายน 2020 ที่ผ่านมาได้มีการส่ง นภา-1 หรือNAPA-1 ขึ้นไปโคจรนอกโลกพร้อมกับดาวเทียมอื่น ๆ ณ ประเทศฝรั่งเศสรวม 53 ดวงจากหลากหลายประเทศเป็นที่สำเร็จ โดยจุดประสงค์หลักของการส่งดาวเทียมดวงนี้ขึ้นไปก็เพื่อช่วยในปัญหาภัยพิบัติต่าง ๆ ของประเทศไทย เช่น ปัญหาไฟป่าไปจนถึงปัญหาน้ำท่วม ซึ่งการที่มีดาวเทียมจะทำให้เราสามารถรู้เท่าทันภัยพิบัติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที บริษัทที่สร้างดาวเทียมดวงนี้ขึ้นมาคือ Innovative Solutions In Space (ISIS) จากประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการสร้างดาวเทียมขนาดเล็ก

NAPA-1 ดาวเทียม ดวงแรกจากกองทัพอากาศไทย

นภา-1 ดาวเทียมดวงแรกจากกองทัพอากาศไทยขึ้นสู่อวกาศเรียบร้อย ซึ่งนภา-1 เป็นดาวเทียมแบบ Nanosatellite หรือดาวเทียมขนาดเล็กที่สุดที่ส่งออกนอกอวกาศ เป็นดาวเทียมที่สร้างขึ้นเพื่อตรวจสอบสภาพอากาศและเหตุการณ์ต่าง ๆ จากประเทศที่ระบุเอาไว้อย่างชัดเจน เช่นดาวเทียมของประเทศไทยก็เพื่อการตรวจสอบบริเวณประเทศไทยเป็นหลัก ทั้งยังสามารถโคจรในระดับต่ำที่ใกล้กับโลกอีกด้วย
โดยดาวเทียมที่ทางกองทัพส่งขึ้นไปครั้งนี้ทำให้ตอนนี้ประเทศของเรามีกองทัพพร้อมทั้งอากาศ อวกาศ รวมถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ อีกด้วย (Air Domain, Space Domain และ Cyber Domain) ซึ่งเป็นองค์ประกอบทั้งสามที่ช่วยในการแผนการการขับเคลื่อนกองทัพอากาศไทย

NAPA-1 ดาวเทียม-เพื่อช่วยในปัญหาภัยพิบัติต่าง ๆ

ซึ่งนภา-1 ดาวเทียมดวงแรกจากกองทัพอากาศไทยขึ้นสู่อวกาศเรียบร้อย ไม่เพียงแต่ช่วยในเรื่องกำลังทัพเท่านั้นแต่ยังสามารถช่วยในการพยากรณ์หรือแจ้งเตือนเหตุการณ์เกี่ยวกับภัยธรรมชาติต่าง ๆ ได้ด้วย ซึ่งความสามารถเหล่านี้จะช่วยในเรื่องการเฝ้าระวังความปลอดภัยของประเทศได้ในหลากหลายด้านที่ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศชาติอย่างยั่งยืน
ซึ่งทางกองทัพไม่ได้มองแต่ผลประโยชน์ทางด้านกองทัพเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงผลประโยชน์ทางด้านอื่น ๆ อีก เช่น ทางเศรษฐกิจ จิตวิทยา และสังคมอีกด้วย ข้อมูลจากทาง NIDA เมื่อปี 2019 เชื่อว่าการที่เรามีดาวเทียมของตัวเองจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของเราให้ดีขึ้นได้จากการขนส่งทางอากาศ ที่ช่วยให้ผู้คนมีรายได้ดีขึ้นเกือบ 50% เลยทีเดียว

สามารถกดติดตาม เทคโนโลยี
ข่าวสารไอทีที่น่าสนใจ เปลี่ยนโลก กับ เทคโนโลยี ปี 2020