สิ่งที่จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับข้อตกลงระหว่าง TikTok กับ Oracle และข้อห้ามการใช้TikTok ในประเทศสหรัฐอเมริกา

TikTok จากความเป็นกังวลในเรื่องของภัยคุกคามทางความมั่นคงแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาที่จะเกิดขึ้นจากการใช้แอพพลิเคชั่นยอดนิยมอย่างTikTok ทำให้บริษัท ByteDance ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นTikTok ต้องขายการดำเนินงานในประเทศสหรัฐอเมริการให้กับOracle และ Walmart ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ แต่ข้อตกลงดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ อีกทั้งยังมีคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างTikTok กับ Oracle และ Walmart ที่ยังมีความคลุมเครือ และยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทของ Bytedance ที่มีต่อการดำเนินงานTikTok Global ในประเทศสหรัฐอเมริกา

TikTok

ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น TikTok ต้องขายในประเทศสหรัฐอเมริกาให้กับOracle

โดยข้อตกลงที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานTikTok ในประเทศสหรัฐอเมริกา คือOracle และ Walmart จะได้รับสัดส่วนการถือหุ้น 20% ในบริษัทที่ชื่อTikTok Global ซึ่งคาดว่าจะสามารถเผยแพร่สู่สาธารณะได้ในปี 2021 ทั้งนี้สมาชิกจำนวนสี่ในห้าของคณะกรรมการบริหารของTikTok Global จะเป็นชาวอเมริกัน ในส่วนของการเก็บข้อมูลผู้ใช้งานในสหรัฐอเมริกานั้นOracle จะเก็บรวบรวมไว้บนแพลตฟอร์มคลาวด์และจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับTikTok ทั้งหมด

TikTok กับ Oracle

ซึ่งทางOracle ก็ได้ออกมารับรองและแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในความสามารถของ Oracle ในการนำเสนอสภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยสูงสุดให้กับTikTok และรับรองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลให้กับผู้ใช้งานTikTok ชาวอเมริกันได้เกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้TikTok Global ยังได้วางแผนที่จะสร้างงานมากถึง 25,000 ตำแหน่งในประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับการเปิดสำนักงานของTikTok Global สำหรับทางด้าน Walmart ได้วางแผนที่จะสร้างโปรแกรมการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งมอบหลักสูตรวิดีโอออนไลน์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์หรือAI ที่รวมถึงหลักสูตรคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กอีกทั้งWalmart จะนำความสามารถในการค้าปลีกแบบomnichannel ที่รวมถึงการจัดประเภทของWalmart.com การตลาดอีคอมเมิร์ช การชำระเงินและการบริการโฆษณาของWalmart มาใช้งานกับTikTok ด้วยเช่นกัน

ข้อห้ามการใช้ TikTok ในประเทศสหรัฐอเมริกา

อย่างไรก็ตามยังมีความสับสนในเรื่องของสัดส่วนการถือหุ้นของByteDance ที่มีในTikTok Global ซึ่งถ้า Bytedance เป็นผู้ถือหุ้นหลักในTikTok Global ก็อาจจะทำให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาปฎิเสธข้อตกลงระหว่างทั้ง 2 ฝ่ายได้ ในขณะเดียวกันถ้าสัดส่วนการถือหุ้นในTikTok Global ของBytedance มีเพียงเล็กน้อยก็อาจจะทำให้รัฐบาลของประเทศจีนไม่พอใจในข้อตกลงดังกล่าวเช่นกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ทั้งBytedance กับOracle และ Walmart จะต้องหาทางออกร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อตกลงที่น่าพอใจกันกับทุกๆ ฝ่าย

สามารถกดติดตาม เทคโนโลยี
ข่าวสารที่น่าสนใจ เทคโนโลยี AI หรือปัญญาประดิษฐ์ จะช่วยหรือมาแทนคนทำงาน