เทคโนโลยี Classcraft ที่สามารถสร้างแรงจูงใจการเรียนให้มากยิ่งขึ้น เป็นการเรียนการสอนที่น่าสนใจ

          เทคโนโลยี Classcraft การสร้างแรงดึงดูดให้กับนักเรียนได้มีความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้นนั้น คือจุดมุ่งหมายสำคัญของครู อาจารย์ จึงได้มีการคิดค้นหลักสูตรและการสอนขึ้นมาต่าง ๆ นานา เพื่อที่จะให้นักเรียนได้มีความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น แต่เท่าที่เห็นการเรียนการสอนในห้องเรียนไม่ว่าจะมีการปรับปรุงหลักสูตรเท่าใดก็ตาม ความสนใจของนักเรียนก็ยังคงมีความคงที่เหมือนเดิม

เทคโนโลยี Classcraft

  เทคโนโลยี Classcraft คือ การนำเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ของการเรียนการสอน

            แต่ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น สามารถที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษาด้วย การสร้างเว็บไซต์เพื่อการเรียน การออนไลน์ การค้นหาข้อมูลเพื่อที่จะศึกษาด้วยตนเองผ่านทางโลกอินเตอร์เน็ต การสร้างแอปพลิเคชันทางการศึกษาขึ้นมา เพื่อให้นักเรียนได้มีความสนใจเพื่อที่จะเข้าไปศึกษาหาความรู้มากยิ่งขึ้น ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นไปอีกได้มีการสร้างเทคโนโลยี Classcraft เพื่อสร้างแรงจูงใจการเรียนด้วยการนำเนื้อหาที่นักเรียนต้องได้รับในระดับชั้นนั้นมาประยุกต์ให้อยู่ในรูปแบบของเกมส์เพื่อการสะสมคะแนน เพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจให้นักเรียนอยากเรียนในวิชานั้นที่เพิ่มมากขึ้น

เทคโนโลยี Classcraft คือ การนำเทคโนโลยีรูปแบบใหม่

            เทคโนโลยีClasscraftคือการนำเทคโนโลยีรูปแบบของการเรียนการสอนมาประยุกต์ให้เป็นเกมส์ที่มีการสะสมคะแนน การปฏิบัติตามภารกิจ และนักเรียนแต่ละคนจะมีพลังวิเศษที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้นักเรียนแต่ละคนมีความรู้สึกที่จะอยากเรียนรู้ และเล่นเกมส์ไปพร้อม ๆ กัน

            เทคโนโลยีClasscraftที่สร้างแรงจูงใจการเรียนให้กับนักเรียนที่มาในรูปแบบของเกมส์เพื่อการเรียนการสอนมีรูปแบบในการเล่นดังต่อไปนี้

เทคโนโลยี Classcraft การสร้างแรงดึงดูดให้กับนักเรียน
  • ตัวละครภายใน Classcraft ที่สามารถให้นักเรียนได้เลือกตัวละครที่แสดงความเป็นตัวตนของตัวเองแต่จะมีความสามารถเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไปโดยแบ่งออกเป็นนักบุญ (Healer), นักรบ (Warrior), และ นักเวทย์ (Mage)
  • กฎเหล็กของการเล่นเกมเพื่อการเรียนการสอนจากเทคโนโลยี Classcraft คือ ภายในเกมส์นี้จะแบ่งออกเป็น ค่าประสบการณ์ ซึ่งเป็นตัวกำหนดความก้าวหน้าของทีม พลัง Skill มีไว้สำหรับช่วยเหลือเพื่อน ๆ ภายในทีมและให้ทีมมีความก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ และพลังชีวิต ซึ่งเป็นตัวที่คอยเติมเต็มตัวละครให้สามารถที่จะเล่นเกมส์ต่อไปได้ พลังชีวิตตัวนี้มาจากเพื่อนในทีมและพฤติกรรมความสนใจในเรื่องของการเรียนแต่ละครั้ง หากความสนใจการเรียนลดลง ค่าพลังชีวิตก็จะลดลงไปด้วย    
เทคโนโลยีClasscraft มาใช้ในชั้นเรียน

การสร้างเทคโนโลยีClasscraft ที่สร้างแรงจูงใจการเรียนให้กับนักเรียนถือว่าเป็นการสร้างสิ่งที่ดึงดูดความสนใจในด้านการเรียนให้กับนักเรียนเป็นอย่างมาก หากครู อาจารย์ท่านใดต้องการที่จะนำการสร้างเทคโนโลยีClasscraft มาใช้ในชั้นเรียน สามารถที่จะเข้าไปศึกษาข้อมูลหรือลองเล่นเกมส์นี้ได้จากระบบClasscraf นักเรียนของท่านอาจจะมีความสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้นกว่าเดิมก็ได้

สามารถกดติดตาม เทคโนโลยี
ข่าวสารวงการไอที ที่น่าสนใจ เทคโนโลยีกับเด็กเล็ก ก็เหมือนกับดาบสองคม