ก้าวให้ไกล…ไปให้ทันกับเทคโนโลยีการใช้ชีวิต 5 ด้านก้าวกระโดด เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

        เทคโนโลยีการใช้ชีวิต การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกวัน และทุกครั้งของการเปลี่ยนแปลงคือวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในทุกๆ วงการ และคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดจะรวดเร็ว ยิ่งใหญ่ไปกว่าการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างก้าวกระโดด เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ที่สำคัญคือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของทุกคน ซึ่งหากเราตามการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ทัน ก็อาจทำให้เราใช้ชีวิตได้ยากขึ้น วันนี้เราจะมาแจกแจงกันว่าเราต้องก้าวให้ไกล ไปให้ทันกับเทคโนโลยีด้านใดบ้าง

เทคโนโลยีการใช้ชีวิต 1

เทคโนโลยีการใช้ชีวิต 5 อย่างที่เปลี่ยนแปลงกิดขึ้นในทุกๆ วัน

  • E-Commerce: ด้านการค้าขาย ข้อนี้เด่นชัดมาก โดยเฉพาะการค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ยุคนี้สมัยนี้ไม่จำเป็นต้องซื้อ-ขายกันที่หน้าร้านอีกต่อไป จะสังเกตได้ว่าการค้าขายผ่านหน้าร้านซบเซาลงมากในช่วง 2 – 3 ปีมานี้เมื่อมีเทคโนโลยีด้านการช้อปปิ้งออนไลน์เข้ามาอำนวยความสะดวกให้กับผู้คนมากขึ้น ปัจจุบันใครต้องการซื้ออะไร ขายอะไรหากทำผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งก็มีผุดขึ้นมาหลายแพล็ตฟอร์มจะสามารถทำให้การค้าขายเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว
เทคโนโลยีการใช้ชีวิต-ด้านการเกษตร 2
  • Agriculture: ด้านการเกษตร ที่ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องการเพาะปลูก ซึ่งสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น อำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกร ทำให้ชีวิตของคนกลุ่มนี้ดีขึ้น เช่น การสร้างเรือนกระจกให้สามารถปลูกพืชต่างฤดูได้ด้วยการควบคุมอุณหภูมิ เป็นต้น
 เทคโนโลยีการใช้ชีวิต-ด้านการสื่อสาร
  • Communication: ด้านการสื่อสาร ข้อนี้ชัดเจนอย่างมากเช่นกัน มองไปทางไหนก็มีแต่คนก้มหน้าเล่นมือถือจะอัพเดทข่าวสารหรือจะแชทคุยกันก็ตาม แม้กระทั่งการทำงานยังต้องใช้ช่องทางที่ทันสมัย และไวอย่างไลน์เข้าช่วย ซึ่งอันที่จริงเทคโนโลยีด้านการสื่อสารนี้ก็ช่วยทำให้ชีวิตของคนในยุคใหม่ง่ายขึ้นจริงๆ นั่นล่ะ
เทคโนโลยีการใช้ชีวิต-ด้านการศึกษา
  • Education: ด้านการศึกษา ซึ่งวงการนี้ก็พัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ต้องใช้ช่วยในการเรียนการสอนอยู่ไม่น้อย จะสังเกตเห็นได้ว่าเด็กยุคใหม่เข้าถึงเรื่องข้อมูลข่าวสาร หรือความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทำให้คนรุ่นหลังมีความสามารถที่พัฒนาไปได้ไกลกว่าคนรุ่นก่อนเป็นอย่างมาก
เทคโนโลยีการใช้ชีวิต-ด้านธนาคาร
  • Banking: สุดท้าย ด้านธนาคารก็ไม่น้อยหน้าเช่นกัน ทุกวันนี้หากใครต้องการทำธุรกรรมด้านการเงินใดๆ ก็ไม่จำเป็นต้องไปยืนต่อแถวรอที่เคาน์เตอร์ธนาคารอีก มีเพียงแค่มือถือเครื่องเดียวก็สามารถ โอน จ่าย ซื้อ ขายของได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

โดยสรุปคือการใช้ชีวิตในปัจจุบันของคนเรามีความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยที่มีแต่การแข่งขัน การพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน หากว่าเราไม่สามารถตามทันการใช้เทคโนโลยีที่มีเข้ามาในทุกๆ วันอาจเป็นสาเหตุให้การดำเนินชีวิตของเราเป็นไปได้อย่างยากลำบากมากยิ่งขึ้น

สามารถกดติดตาม ข่าวไอทีวันนี้
บทความดี ๆ จากวงการเทคโนโลยี Smarter Fertilizers เทคโนโลยีปุ๋ยรักษ์โรค เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนและสะดวกสะบายมากขึ้น