ประเทศอังกฤษได้จัดตั้ง National Cyber Force หรือกองกำลังปฏิบัติการทางไซเบอร์แห่งชาติ

National Cyber Force ประเทศอังกฤษได้จัดตั้งกองกำลังปฏิบัติการทางไซเบอร์แห่งชาติ หรือNation Cyber Force (NCF)เพื่อใช้สำหรับต่อต้านการคุกคามทางไซเบอร์จากผู้ก่อการร้าย โดยจะทำงานร่วมกับหน่วยงานสืบราชการลับทางทหาร MI6 และหน่วยงานข่าวกรองของประเทศอังกฤษ หรือ Government Communications Headquarters (GCHQ) เพื่อให้มีการรับคำสั่งที่เป็นเอกภาพ ซึ่งประเทศอังกฤษได้ดำเนินการในเรื่องของการ่วมมือกันสำหรับการปฏิบัติการทางไซเบอร์แห่งชาติมาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา ทั้งนี้ประเทศอังกฤษได้กำหนดเป้าหมายให้กองกำลังปฏิบัติการทางไซเบอร์แห่งชาติจะสามารถทำงานร่วมกับกองทัพที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

National Cyber Force

National Cyber Force เพื่อป้องกันการคุกคามของบรรดานักรบไซเบอร์

การทำงานของกองกำลังปฏิบัติการทางไซเบอร์แห่งชาตินั้น จะเน้นการขัดขวางและทำลายระบบการสื่อสารของบุคลลที่ตรวจพบว่าเป็นภัยคุกคามต่อประเทศอังกฤษ ยกตัวอย่างเช่น การรบกวนหรือดักฟังโทรศัพท์มือถือของผู้ที่น่าสงสัย หรือการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ของอาชญากรทางไซเบอร์ เพื่อป้องกันการคุกคามของบรรดานักรบไซเบอร์ อย่างที่  WannaCry เคยโจมตีระบบงานของ NHS หน่วยงานสาธารณะสุขของประเทศอังกฤษเมื่อปี 2017 ทั้งนี้กองกำลังปฏิบัติการทางไซเบอร์แห่งชาติกำหนดเป้าหมายในการพัฒนานักรบไซเบอร์ให้ได้ 3,000 คน ภายในปี ค.ศ. 2030 ซึ่งจะทำการสรรหาจากหน่วยงานสืบราชการลับทางทหาร หน่วยงานข่าวกรองของประเทศอังกฤษ และนักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการป้องกันทางไซเบอร์

National Cyber Force เพื่อป้องกันการคุกคามของบรรดานักรบไซเบอร์

ทั้งนี้การก่อตั้งกองกำลังปฏิบัติการทางไซเบอร์แห่งชาติก็มีอุปสรรคระหว่างการก่อตั้งเช่นกัน เนื่องจากมีการโต้แย้งระหว่างกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานข่าวกรองของประเทศอังกฤษ หรือ GCHQ ว่าจะกองกำลังปฏิบัติการทางไซเบอร์แห่งชาติจะอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด บทบาทและขอบเขตการลงนามระหว่างประเทศสำหรับการปฏิบัติงานทางด้านไซเบอร์จะผ่านปลัดกระทรวงการต่างประเทศหรือปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งถ้าหากจะเปรียบเทียบกับหน่วยบัญชาการทางการไซเบอร์ของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีอำนาจในการจัดการกับอาชญากรทางไซเบอร์ได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านหน่วยงานใดในประเทศ ซึ่งทำให้มีอิสระในการต่อสู้และปกป้องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศสหรัฐอเมริกาได้

ประเทศอังกฤษได้จัดตั้งกองกำลังปฏิบัติการทางไซเบอร์แห่งชาติ หรือ Nation Cyber Force (NCF)

อย่างไรก็ตามกองกำลังปฏิบัติการทางไซเบอร์แห่งชาติ หรือ NCF อาจจะมีประเด็นในเรื่องของจริยธรรม ดังนั้นการดำเนินงานของ NCF จึงอาจจะต้องมีการกำกับดูแลการปฏิบัติจากองค์กรภายนอก และรวมถึงจะต้องได้รับการอนุญาตในการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูงได้ นอกจากนี้ประเทศอังกฤษยังได้สร้างศูนย์ความปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติ (NCSC) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานข่าวกรองของประเทศอังกฤษ ในการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนในประเทศอังกฤษเกี่ยวกับการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์จากกลุ่มต่างๆ

กดติดตามเว็บไซต์ ข่าวไอทีวันนี้
ข่าวสารเทคโนโลยีอื่น ๆ Ransomware แฮกเกอร์โจมตีระบบงานและฐานข้อมูลของหน่วยงานเป็นภัยคุกคามไซเบอร์ในโลกปัจจุบัน