Digital healthcare กำลังจะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพในปี 2021

การดูแลสุขภาพแบบดิจิทัล หรือ Digital healthcare คืออนาคต ระบบดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลทำให้ผู้บริโภคมีอำนาจเหนือการดูแลสุขภาพของตนอยู่แล้ว ในปี 2021 ผู้คนจะเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและใช้เทคโนโลยีในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลทางการแพทย์ของตน และ หน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรเอกชนจะต้องมีการออกแบบระบบใหม่เพื่อตอบสนองความคาดหวังเหล่านี้

Digital healthcare 1

Digital healthcare เทคโนโลยีในการออกแบบระบบใหม่เพื่อตอบสนองผู้บริโภค

งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในเดือนกรกฎาคม 2020 โดย GSK ซึ่งเป็นกลุ่ม บริษัท ยาพบว่าประชากรในยุโรปเดินครึ่งมองว่าการดูแลสุขภาพของพวกเขาเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อลดแรงกดดันต่อระบบการดูแลสุขภาพ นอกจากนี้ผู้บริโภคยังคุ้นเคยกับการจัดการหลาย ๆ ด้านของชีวิตจากระยะไกลผ่านเทคโนโลยี ดังนั้นพวกเขาจึงคาดหวังว่าจะจัดการเรื่องสุขภาพได้ด้วยเทคโนโลยี  Digital healthcare นี้เช่นเดียวกัน

การดูแลสุขภาพแบบดิจิทัล หรือ Digital healthcare

ระบบการดูแลสุขภาพจะพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของบุคคลที่ต้องการมีส่วนร่วมไม่ใช่ในฐานะผู้ป่วย แต่ในฐานะผู้บริโภคผู้เป็นเจ้าของเส้นทางการดูแลสุขภาพผ่านการศึกษา,การป้องกัน,การวินิจฉัยและการเลือกใช้บริการ การพัฒนาด้านการดูแลสุขภาพ Digital healthcare ยุคหน้าจะกลายเป็นหัวใจสำคัญมากขึ้นในการตอบสนองความต้องการใหม่ ๆ ของสังคม

Digital healthcare คืออนาคต ระบบดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

การเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งที่เราเห็นอยู่แล้วคือการขยายตัวอย่างรวดเร็วของ telemedicine ที่ผู้ป่วยจำนวนมากได้ทำการติดต่อปรึกษาข้อมูลสุขภาพออนไลน์แทนการโทรนัด พวกเขากรอกข้อมูลรายละเอียดของอาการป่วยลงแบบฟอร์มการให้คำปรึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์  ก่อนที่จะโทรหาแพทย์

สิ่งนี้กลายเป็นมาตรการที่เกี่ยวข้องกับ Covid-19 ซึ่งจากการสำรวจของ Nuffield Trust ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านสุขภาพในปี 2018 พบว่าร้อยละ 63 ของผู้ใหญ่ในอังกฤษยินดีที่จะให้คำปรึกษาทางวิดีโอกับ GP หรือแพทย์ทั่วไป สำหรับอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยและร้อยละ 55 สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับอาการหรือปัญหาที่กำลังดำเนินอยู่ .

Digital healthcare-เทคโนโลยีช่วยในการดูแลสุขภาพทางไกล

ในปี 2021 เราคาดว่าจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม Digital healthcare เหล่านี้และจะเห็นเทคโนโลยีดิจิทัลมีส่วนในการกำหนดระบบการดูแลสุขภาพที่อิงกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด สอดคล้องกับความเห็นของแพทย์ในอเมริกาและยุโรปที่เริ่มรับทราบถึงประโยชน์ด้านการการใช้เทคโนโลยีช่วยในการดูแลสุขภาพทางไกลและการดูแลระยะไกล

สามารถกดติดตาม ข่าวไอทีวันนี้ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่น่าสนใจ เทคโนโลยีวงการแพทย์ 2020 สุดล้ำที่สั่นสะเทือนกับการพัฒนาไปไกลมากขึ้นกว่าสมัยก่อน