โปรแกรมคอมพิวเตอร์ กับการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตด้านต่างๆ ของคนทั่วไป

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ กับนักเรียนหลายพันคนในอังกฤษไม่พอใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือในการตัดสินผล GCSE และ A-Level โดย GCSE หรือ General Certificate of Secondary Education ที่เปรียบเทียบได้กับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และA-Level หรือ Advanced Level เป็นโปรแกรมการเรียนการสอนที่มีวิชาให้เลือกเรียนได้ถึง 50 วิชา แต่นักเรียนจะเลือกเรียนเพียง 2-4 วิชา

เพื่อค้นหาตัวเองว่าชอบเรียนวิชาไหนก่อนที่จะเลือกเรียนในระดับปริญญาตรีต่อไป และเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ประเทศอังกฤษได้ประกาศปิดเมือง ทำให้นักเรียนไม่สามารถเข้าสอบได้ ดังนั้นทางสถานศึกษาจึงใช้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนของนักเรียนที่มีในปีก่อนๆ เพื่อกำหนดเกรด ซึ่งหมายความว่าประมาณ 40% ของผลการแข่งขัน A-Level ของปีนี้จะออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ และส่งผลกระทบอย่างมากต่อผลการสอบ GCSE ของพวกนักเรียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถูกนำมาใช้ตัดสินใจการใช้ชีวิตและอื่นๆ อีกมามาย

นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างมากมายที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ถูกนำมาใช้ตัดสินใจการใช้ชีวิตด้านต่างๆ ของคนทั่วไป ตั้งแต่พฤติกรรมการใช้โซเซียลมีเดีย Facebook Instragram หรือ twister การประกันภัยและประกันชีวิต การบริการทางด้านสุขภาพ และการทำงานของตำรวจ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3

โดยในโซเซียลมีเดียต่างๆ จะมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่คอยรวบรวมข้อมูลสิ่งที่คนสนใจจากยอด “like” หรือพฤติกรรมการท่องเว็บ หรือข้อมูลการเช็คอินสถานที่ต่างๆ เพื่อนำเสนอโฆษณาในเรื่องที่ผู้คนสนใจผ่านทางโซเซียลมีเดีย แต่ในทางกลับกันก็มีกลุ่มคนบางกลุ่มที่นำข้อมูลจากโซเซียลมีเดียวไปสร้างเนื้อหาที่แสดงความรุนแรง ความเกลียดชังต่อกันสำหรับความคิดเห็นที่แตกต่างกัน

สำหรับทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตัดสินใจเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์หรือการประกันสุขภาพนั้น ก็เป็นเรื่องที่ใช้กันมาหลายปีแล้วเช่นกัน เช่น มีการคำนวณค่าเบี้ยประกันสุขภาพจากรหัสไปรษณีย์ โดยใช้ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุและอาชญากรรมในแต่ละเขตมาเป็นตัวกำหนด หรือการติดกล่องดำในรถยนต์เพื่อบันทึกพฤติกรรมการขับรถแล้วนำมาใช้ประเมินค่าเบี้ยประกันภัย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4

สำหรับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระบบสาธารณสุขหรือการบริการทางด้านสุขภาพ จะเป็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในรูปแบบต่างๆ ร่วมกับข้อมูลจำนวนมากที่ใช้ตัดสินใจวางแผนการรักษาโรคต่างๆ โดยการศึกษาทางการแพทย์ที่ตีพิมพ์ในเดือนมกราคม 2020 ชี้ให้เห็นว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ดีกว่าแพทย์ในการระบุมะเร็งเต้านมจากแมมโมแกรม

หรือการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเพื่อช่วยประเมินอัตราความสำเร็จและวางแผนโปรแกรมการรักษามะเร็งรังไข่ แต่อย่างไรก็ตามการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวจะต้องใช้ข้อมูลทางสุขภาพเป็นจำนวนมากในการประมวลผล นั่นจึงอาจจะมีผลต่อความปลอดภัยในข้อมูลทางสุขภาพของคนไข้แต่ละคนได้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5

ส่วนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เริ่มใช้กับการทำงานของตำรวจจะอยู่ในลักษณะของการป้องกัน โดยตำรวจจะใช้ข้อมูลการเกิดอาชญากรรมในสถานที่ต่างๆ มาวิเคราะห์ เพื่อดูความถี่และความรุนแรงที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะได้จัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมในแต่ละสถานที่ได้

ติดตามเว็บไซต์ข่าวไอทีวันนี้

ข่าวสารน่ารู้ Tablet Android ยอดนิยมประจำปี 2020