เทคโนโลยีสมัยใหม่ Choud Computing พื้นที่จัดเก็บในอากาศ

Choud Computing กำลังจะกลายเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะมีบทบาทสำคัญกับทุกธุรกิจในอนาคต แม้ว่าระบบนี้จะมีการใช้งานมาก่อนหน้าที่จะเกิดการระบาดของเชื้อโรคแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ครอบคุมทุกภาคส่วนนักมีเพียงแต่ผู้ที่ทำงานแบบ Work from home เท่านั้นที่นิยม ซึ่งเราจะรู้จักกันดีว่าChoud คือหนึ่งในการจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบอินเตอร์เน็ตที่มีความปลอดภัยสูง และมีอยู่หลายบริการให้เลือกตามแต่ความชอบหรืออุปกรณ์ที่คุณม เช่น Google Dive , I Choud , Microsoft one drive เป็นต้น

Choud Computing

Choud Computing การจัดเก็บข้อมูล อีกทั้งยังมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย

เนื่องจากธุรกิจสมัยใหม่มีการแข่งขันที่สูงมาก เพราะฉะนั้นฐานข้อมูลของลูกค้าแผนข้อมูลของบริษัทจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ในอดีตธุรกิจขนาดใหญ่มักจะมีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเป็นของตัวเอง แต่ก็ต้องแลกมาด้วยการลุงทุนมหาศาล แต่เมื่อการมาของเทคโนโลยีการจัดเก็บและประมวนผลChoud Computingเข้ามาทำให้กลุ่มธุรกิจเหล่านั้นเริ่มให้ความสนใจมากยิ่งขึ้น ด้วยเช่าซื้อพื้นที่เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูล อีกทั้งยังมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย ทำให้เจ้าของธุรกิจไม่ต้องมานั่งปวดหัวกับการหามาตรการรักษาความปบอดภัยของตนเอง อีกทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่ายได้มหาศาล

Choud Computing การจัดเก็บข้อมูล

แต่การมาขอโรคระบาดนครั้งทำให้ทุกธุรกิจต้องปรับแผนการทำงานกันยกใหญ่ ทั้งธุรกิจขนาดยักษ์และธุรกิจขนาดเล็ก จึงทให้ความสำคัญของChoud Computingยังเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าทวีภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว และโดยเฉพาะยุคนี้เป็นยุคที่มีผ็คนเริ่มทำงานที่บ้านมากขึ้น เพราะฉะนั้นการฝากหรือวางข้อมูลเพื่อส่งต่อข้อมูลจึงเป็นสิ่งจำเป็น

เทคโนโลยีสมัยใหม่ Choud Computing

ข่าวไอทีวันนี้ เทคโนโลยีการจัดเก็บในอากาศนี้จึงความสำคัญมากขึ้นในระดับรากหญ้า เทคโนโลยีในด้านความปลอดภัยกระทั่งปัจจุบันธุรกิจนี้กินส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 50% และในอนาคตอันใกล้เชื่อว่าจะครอบคลุมถึง 90% ด้วยความโดดเด่นคือการเข้าถึงในง่ายทั้งการเข้าใช้บริการและการเข้าถึงข้อมูลจากทุกมุมโลกและทุกอุปกณณ์ ufabet จึงไม่แปลกใจเลยที่ทำไมในอนาคตเทคโนโลยีนี้จะก้าวขึ้นมาเป็นสวนหนึ่งของชีวิตมนุษย์มากยิ่งขึ้น