4 เทคนิค การเลือกซื้อคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ ไว้สำหรับใช้งานแบบระยะยาว

การเลือกซื้อคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ ทุกวันนี้การทำงานต่าง ๆ ต้องเข้าใจเลยว่าสถานการณ์ Covid-19 ระบาดหนัก ดังนั้นการเดินทางไปยังสถานที่ทำงานหรือแม้แต่การเรียนต่าง ๆ ทุกอย่างล้วนต้องเปลี่ยนแนวทางใหม่ ซึ่งการปรับเปลี่ยนจะเน้นไปที่การทำงานการเรียนที่บ้าน อุปกรณ์ใช้ช่วยเหลือที่สำคัญ คือ คอมพิวเตอร์ แต่ยังมีอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้สำหรับการใช้คอมพิวเตอร์ คือ คีย์บอร์ด

ดังนั้นในบทความนี้จะมาพูดถึงการเลือกซื้อคีย์บอร์ด ซึ่งราคาคีย์บอร์ด จริง ๆ ต้องบอกว่าแพงมาก ดังนั้นการซื้อในแต่ละครั้งผู้ซื้อจำเป็นต้องมีการวางแผน การคำนวณเงิน การใช้งานต่าง ๆ ให้เรียบร้อยก่อน เพราะซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยนได้ ถ้าไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

การเลือกซื้อคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์

การเลือกซื้อคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ 4 เทคนิคที่ต้องนึกถึงมีอะไรบ้าง…?

  • การใช้งานคีย์บอร์ดรูปแบบที่ผู้ใช้งาต้องการ อันดับแรก  คือ ผู้ซื้อทุกคนต้องเข้าใจลักษณะการใช้งานของตนเองเบื้องต้นก่อน บางคนใช้งานการพิมพ์บ่อยมาก ดังนั้นคีย์บอร์ดต้องเน้นที่กดสบาย การทำงานใช้ได้ระยะยาว เป็นต้น
  • การทำงานของคีย์บอร์ดที่เลือกไว้ ต่อมาการเลือกซื้อคีย์บอร์ดที่สำคัญ คือ คีย์บอร์ดที่ตนเองต้องการตอบโจทย์การใช้งานมากน้อยเพียงใด ฟังก์ชั่นการทำงานครบถ้วนไหม
4 เทคนิค การเลือกซื้อคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์

ยกตัวอย่าง ถ้าเป็นสายใช้งานปกติ คีย์บอร์ดที่น่าซื้อหลัก ๆ ต้องมีการรับประกัน เนื่องจากใช้งานทุกวัน โอกาสในการพังสูง และมาตรฐานของคีย์บอร์ดต้องมีระดับ หรือสายเกมเน้นคลิก ๆ ไม่กี่ตัวอักษร เลือกคีย์บอร์ดที่ต่อฟังก์ชั่นเสริมได้จะดีหรือปุ่มนิ่ม ๆ คลิกได้สบายนิ้ว โปรแกรมคอมพิวเตอร์ กับการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตด้านต่างๆ ของคนทั่วไป

การเลือกซื้อคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ ไว้สำหรับใช้งานแบบระยะยาว
  • การเชื่อมต่อ ซึ่งการเชื่อมต่อคีย์บอร์ด ข่าวไอทีวันนี้ เป็นอีกหนึ่งหลักของการเลือกซื้อคีย์บอร์ดเลย เพราะบางคนเชื่อมต่อกับ Ipad การใช้งานไม่มีสาย เน้นเชื่อมผ่านระบบไร้สาย ดังนั้นการซื้อต้องไปซื้อคีย์บอร์ดไร้สาย มีการเชื่อมต่อไร้สายมา ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ก็ต้องโยงไปที่การทำงานอีก เคลื่อนย้ายคีย์บอร์ดบ่อยไหม ถ้าบ่อยให้เลือกไร้สาย ถ้าไม่บ่อยก็เลือกมีสายปกติได้
  • ราคา ให้นำราคาของแต่ละรุ่นมาเทียบกัน แล้วลองพิจารณาดูแบบไหนเหมาะสมกับผู้ใช้งานที่สุด ค่อยนำกลับมาใช้งาน