5 ข้อน่ารู้ การเลือกซื้อแรม ( RAM ) สำหรับการใช้งานในคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊ก

เนื่องจากทุกวันนี้ การเลือกซื้อแรม ( RAM ) การทำงานและการเรียนส่วนใหญ่ก็ใช้คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กในการทำงานหรือการเข้าเรียน ซึ่งอุปกรณ์เทคโนโลยีเหล่านี้ นานวันก็จะมีการพัฒนาไปตามโปรแกรมที่ผู้ใช้งานต้องการ ดังนั้นการจะเลือกซื้อคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กนั้น หัวใจสำคัญที่ผู้ใช้งานต้องคำนึง คือ หน่วยความจำหลัก

การเลือกซื้อแรม ( RAM )

หัวใจสำคัญที่ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กต้องคำนึง คือ การเลือกซื้อแรม ( RAM ) หน่วยความจำหลัก

ดังนั้นในบทความนี้จะมาพูดถึงการเลือกซื้อแรมกัน ซึ่งแรมเป็นหน่วยความจำหลักของเครื่องเหล่านั้น ถามว่าแรมมันมีประโยชน์และสำคัญกับการใช้งานยังไง แรม เป็นตัวบ่งบอกความเร็วในการทำงานของคอมพิวเตอร์เช่น การประมวลผลหน้าจอ การทำงานต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งการเลือกซื้อRAM ดังกล่าว เกมมิ่ง คอมพิวเตอร์ ระบบเน็ตเวิร์ค ทุกวันนี้จะมาเลือกแค่ความแรงไม่ได้แล้ว ต้องเน้นอะไรบ้าง มาชมกันการเลือกซื้อแรม

  1. การศึกษาเมนบอร์ดของเครื่องประกอบการพิจารณา ซึ่งในท้องตลาดตอนนี้ เมนบอร์ดที่มีหลัก ๆ จะเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้
  2. DDR
  3. DDR2
  4. DDR3
5 ข้อน่ารู้ การเลือกซื้อแรม ( RAM )

โดยแต่ละเมนบอร์ดที่กล่าวมาจะมีรูปแบบการทำงานหรือแพลตฟอร์มตลไม่เหมือนกัน ซึ่งการเข้าคู่กับแรมก็จะต่างกัน ดังนั้นให้ศึกษาที่เมนบอร์ดก่อนเสมอ 4 เทคนิค การเลือกซื้อคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ ไว้สำหรับใช้งานแบบระยะยาว

  1. ความจุของแรม อย่างที่บอกแรมเป็นความจำหลักของเครื่อง ดังนั้นความจำที่ผู้ใช้งานต้องการ ต้องพิจารณาไปถึงงานที่ทุกคนทำ ใช้การจัดเก็บข้อมูลมากน้อย ก็จะได้พิจารณากันไป ความจุเยอะ ราคาสูงเป็นเรื่องธรรมดา แต่เน้นที่ตรงกับการทำงาน จะเป็นการเลือกซื้อแรมที่ดีมาก
  2. ความแรงที่ต้องการ ในทุกวันนี้ถามว่าความแรงที่แนะนำควรเป็น 4 GB ได้แล้ว เพราะหลาย ๆ โปรแกรมก็มีการพัฒนาโปรแกรมไปเรื่อย ๆ อนาคตแรมน้อยอาจจะไม่รองรับโปรแกรมที่จำเป็นต้องใช้งานก็ได้
  3. การรับประกัน แม้จะเป็นแรมก็ตาม แต่ราคาไม่ธรรมดา ยิ่งสายที่เน้นใช้งานหนัก ๆ ราคาแรมเหยียบแสนก็มี ดังนั้นการรับประกันการใช้งานควรมี
  4. องค์ประกอบที่เกี่ยวกับการทำงานอื่น ๆ รวมไปถึงในส่วนของราคา การเลือกซื้อแรม ราคาควรพิจารณากันดี ๆ เพราะบางทีการทำงานอาจจะไม่ต้องใช้แรมสูงก็ได้ แต่บางคนจำเป็นต้องใช้ก็เป็นการลงทุนที่ไม่เสียเปล่าแน่นอน
การเลือกซื้อแรม ( RAM ) หน่วยความจำหลัก