เทคโนโลยี ยุคของการใช้ชีวิตแบบสะดวกสบาย กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์

สำหรับมนุษย์ทั่วทั้งโลกนั้นเกิดขึ้นมาก็มีส่วนหนึ่งกลมกลืนกับ เทคโนโลยี แล้ว นับตั้งแต่ยุคหินจนปัจจุบัน มนุษย์ไม่สามารถปฏิเสธเทคโนโลยีได้ เพราะเทคโนโลยีนั้นอยู่ในทุกอณูของชีวิตมนุษย์แบบที่มนุษย์ไม่รู้ตัว มีประโยชน์กับชีวิตมากกว่าโทษ ทุกคนมาถึงยุคของการใช้ชีวิตแบบสะดวกสบาย สบายขนาดชนิดที่ว่าแทบไม่ต้องขยับตัวทุกสิ่งทุกอย่างก็มากองอยู่ตรงหน้า

และในอนาคตก็ยังไม่มีใครสามารถบอกได้เลยว่าความล้ำหน้าของเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ นั้นจะพัฒนาหน้าตาไปแบบไหน แต่สิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องทำคือการเรียนรู้ และปรับตัวให้เร็ว ให้พร้อมที่จะอยู่กับเทคโนโลยีที่จะมีอัตราเร็วขึ้นกว่าปัจจุบันนี้อย่างแน่นอน

เทคโนโลยี

ความล้ำหน้าของ เทคโนโลยี ทำให้เข้าคนทุกคนบนโลกได้เข้าถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบคลาวด์ (Cloud) เทคโนโลยีมาแรงแห่งโลกอนาคต

สำหรับเทคโนโลยีคลาวด์อาจจะได้ยินกันมาบ้างผ่าน ๆ แต่อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นหูสำหรับคนไทยในวงกว้างเท่าไร แต่สำหรับต่างประเทศนั้นเทคโนโลยีคลาวด์ถูกนำมาใช้ในด้านต่าง ๆ มากมายหลายด้าน เทคโนโลยีคลาวด์เป็นเทคโนโลยีที่มหัศจรรย์ถูกออกแบบให้เข้าคนทุกคนบนโลกได้เข้าถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิด้านการแข่งขันกีฬาระดับชาติที่เข้าถึงกลุ่มคนดูทั่วโลก

ะบบคลาวด์ (Cloud)  เทคโนโลยี มาแรง

ข่าวไอทีวันนี้ ผู้ชมทั่วโลกสามารถรับชมการแข่งขันกีฬาเสมือนนั่งดูอยู่จริง ๆ ที่บ้านตัวเอง อีกทั้งระบบคลาวด์ยังมีการทำงานอย่างซับซ้อนร่วมกับ AI สามารถวิเคราะห์ความต้องการ วิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว มีประโยชน์ในทุกวงการ และเรียกได้ว่าเป็นเทรนด์เทคโนโลยีมาแรงในอนาคตอย่างแน่นอน

เทคโนโลยี AI

เทคโนโลยี AI เทคโนโลยีมาแล้วในปี 2021 และมาแรงมากในโลกอนาคต

สำหรับ เทคโนโลยี AI หรือที่คนไทยเรียกกันว่าปัญญาประดิษฐนั้นเอง สำหรับความหมายของ AI นั้นก็คือการที่ผู้ชำนาญทางด้านเทคโนโนยี หรือนักวิทยาศาสตร์ หรือผู้มีความเชี่ยวชาญมีความสามารถคิดค้นใส่ระบบใส่กระบวนการต่าง ๆ เพื่อที่จะให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งได้สามารถมีความคิด เรียนรู้ได้ มีเหตุผล วิเคราะห์ และสามารถแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ หรือเรียกแบบเข้าใจง่าย ๆ ว่าการพัฒนาสิ่งรอบตัวเรา ไม่ว่าจะพัฒนาเครื่องจักร ฮาร์แวร์ ซอฟแวร์ ให้มีความฉลาดขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดโดยผู้มีความชำนาญเชี่ยวชาญ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 1 แบบ Robot 2.แบบ Signal Processing เรียกได้ว่าในอนาคตนั้นเทคดนโลยี AI นั้นจะเข้ามามีบทบาท และมาแรงในทุกวงการอาชีพอย่างแน่นอน