ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ หรือที่เรียกว่าระบบหุ่นยนต์ ที่ใช้งานในคลังสินค้าอัตโนมัติ

ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ อนาคตที่เคลื่อนไหว ด้วยเทคโนโลยีล้ำยุค ในสมัยนี้ ระบบโลจิสติกส์ ก็คงจะเป็นเรื่องที่ ทุกคนมองเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นระบบ ที่ขาดไปไม่ได้ แต่สำหรับอนาคต สินค้าที่มีอยู่มากมาย เราจะมีระบบการขนส่งอย่างไร ภาคอุตสาหกรรม สะท้อนให้เห็นว่า การลงทุนใดมีจุดเปลี่ยน ให้กับหลายธุรกิจโดยเฉพาะอีคอมเมิร์ซ อาหาร รวมทั้งเครื่องดื่ม เทคโนโลยีมาแรง ที่ทำให้ช่วยลดต้นทุนสำหรับการจัดการ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน และขยายขอบเขตการบริการให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น สำหรับบริษัทที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ กับการ ใช้ ระบบ นั่นก็คือ Nippon Kikai Engineering หรือ NKE  การให้เครื่องจักรได้ทำงานแบบอัตโนมัติ ของบริษัทดังกล่าว ยังได้มีพันธมิตร กับบริษัทสมบูรณ์ เชี่ยซัน เทค จำกัด หรือ SST เพื่อทำให้ระบบนั้น มีความสำเร็จ เติมเต็มให้สมบูรณ์แบบ เหมือนกับชื่อบริษัท รวมทั้งการปรับเปลี่ยน เลือกใช้โซลูชั่น เกี่ยวกับ การลงทุน ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะให้แก่ ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย

 ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ

ล้ำยุคไปอีกขั้น สำหรับ ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ ตอบโจทย์สำหรับนักลงทุนอย่างมาก

หลายๆคนคงสงสัยว่า เทค โนโลยี ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะมันจะช่วยทำอะไรได้บ้าง และมันมีความหมายอย่างไร วันนี้เราจะได้รู้จักกันระบบดังกล่าว เป็นการบริหารจัดการ ที่สร้างความครอบคลุม ทั้งในเรื่องของการขนส่ง ไปจนถึงการลำเลียง การคัดแยก การบรรจุ การจัดเก็บ สุดท้ายที่ได้รับนั่นคือประสิทธิภาพสูงสุดแต่ การลดต้นทุน การทำงาน ให้มีรายจ่ายน้อยลง เพิ่มศักยภาพ ในเรื่องของการบริหารแรงงาน พื้นที่ ความปลอดภัย ใช้พื้นที่การจัดเก็บที่น้อย และการบริหารเวลา อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ หรือที่เรียกว่าระบบหุ่นยนต์

ความคิดต้นแบบในเรื่องของเทคโนโลยี เกี่ยวกับ ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะหลักๆแล้ว เทคโนโลยีที่นำมาใช้ได้แก่ ระบบชั้นวางสินค้า ที่ต้องมีความปลอดภัย ระบบขนถ่ายวัสดุ เทคโนโลยี เกี่ยวกับการขนส่งและโลจิสติกส์ ที่มีความรวดเร็ว รวมทั้งระบบลำเลียง บ่งบอกถึงความแม่นยำและการบริหารจัดการคลังสินค้า ที่มีการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที เทคโนโลยีที่ครบวงจร จำเป็นต้องพึ่งพา ความรู้หลากหลายแขนง สร้างระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ แบบเฉพาะเจาะจง ไปสู่เป้าหมายลงรายละเอียด ถึงความต้องการในลักษณะ ต่างๆ แค่นั้นยังไม่พอ อุปสรรคและข้อจำกัด ต้องให้เหลือน้อยที่สุด และที่สำคัญ เพื่อให้ความเหมาะสมเกิดขึ้น

ปอีกขั้น สำหรับ ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ

ปัจจัยต่างๆย่อมต้องสามารถประเมินผลได้ ไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันการใช้งาน ที่ต้องกำหนดลักษณะการเข้าออกของสินค้า ปริมาณ การบรรจุและความรวดเร็ว พื้นที่ต่างๆ มีลักษณะอย่างไร มีคลังสินค้ากี่แห่ง รวมทั้งขนาดของพื้นที่ ไปจนถึง สินค้าและวัสดุในคลัง ต้องบอกขนาด น้ำหนัก การเก็บรักษา รวมถึงอายุของสินค้าระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ ทำให้การลงทุนตอบโจทย์ได้ดียิ่งขึ้น และมันก็เหมาะสำหรับธุรกิจแต่ละราย รวมทั้งเป็น ทางเลือกที่ดี สำหรับการใช้เทคโนโลยีในยุคปัจจุบันอีกด้วย