องค์กรการกุศลสำหรับเด็กผู้หญิงของประเทศอังกฤษต้องการให้มีป้ายกำกับว่า “รูปภาพมีการแก้ไข”

“รูปภาพมีการแก้ไข” องค์กรการกุศลสำหรับเด็กผู้หญิงของประเทศอังกฤษสนับสนุนการออกกฎหมายบังคับให้ผู้ใช้โซเซียลมีเดียและผู้โฆษณาติดป้ายกำกับว่ารูปภาพมีการแก้ไขบนภาพที่มีการแก้ไขตบแต่งใบหน้าหรือร่างกาย เนื่องจากองค์กรดังกล่าวได้อ้างอิงผลการวิจัยของตนเองที่ทำการสำรวจกับกลุ่มผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง 11 ถึง 21 ปี พบว่าส่วนใหญ่จะใช้แอพพลิเคชั่นหรือฟิลเตอร์ถ่ายภาพตัวเองให้ดูดีขึ้นผ่านโซเชียลมีเดียเป็นประจำ ซึ่งการกระทำดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความนับถือและความมั่นใจในตนเองของเด็กผู้หญิง อีกทั้งยังเป็นการสร้างค่านิยมที่ไม่ถูกต้องให้กับเด็กผู้หญิงที่ให้ความสำคัญกับรูปร่างและหน้าตามากจนเกินไป

“รูปภาพมีการแก้ไข”

“รูปภาพมีการแก้ไข” ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความนับถือและความมั่นใจของเด็กผู้หญิง

ดร. ลุค อีแวนส์ สมาชิกสภาผู้แทนของประเทศอังกฤษและเป็นสมาชิกของคณะกรรมการสุขภาพและการดูแลสังคม ได้เสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับการแสดงป้ายกำกับว่ารูปภาพมีการแก้ไขบนรูปภาพที่มีการแก้ไขตบแต่งใบหน้าและร่างกายโดยใช้แอพพลิเคชั่นที่เปิดเผยผ่านโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆ ต่อรัฐสภาประเทศอังกฤษ โดยกฎหมายลักษณะดังกล่าวนี้มีการบังคับใช้ในประเทศฝรั่งเศสแล้ว

“รูปภาพมีการแก้ไข” ใบหน้า

มีการกำหนดว่าการใช้รูปภาพเชิงพาณิชย์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมจะต้องมีป้ายกำกับทุกครั้งว่ารูปภาพมีการแก้ไขซึ่งถ้าบริษัทใดไม่ทำตามจะต้องถูกปรับตามที่กฎหมายกำหนด โดย ดร.อีแวนส์ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าการปฏิบัติในช่วงแรกอาจจะมีผู้ยอมรับเพียงเล็กน้อยแต่เป็นเรื่องที่ควรจะต้องปฏิบัติ อย่างไรก็ตามร่างกฎหมายที่เสนอโดย ดร. อีแวนส์ จะถูกพิจารณาและรับฟังผ่านรัฐสภาของประเทศอังกฤษในวันที่ 15 กันยายน ที่จะถึงนี้ ถ้าหากได้รับการพิจารณาเห็นชอบก็จะนำร่างกฎหมายมาปรับปรุงและประกาศใช้ตามขั้นตอนการออกกฎหมายของประเทศอังกฤษต่อไป

“รูปภาพมีการแก้ไข” รูปร่าง

ในขณะที่มีบางกลุ่มให้ความเห็นว่าการติดป้ายกำกับว่ารูปภาพมีการแก้ไขนั้นอาจจะเป็นไปได้ยาก เพระผู้ใช้งานบางคนก็มีความมั่นใจมากขึ้นถ้าได้ใช้รูปของตัวเองที่ตบแต่งผ่านแอพพลิเคชั่นแทนรูปต้นฉบับของตัวเอง ส่วนทางด้านเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางก็ให้ความเห็นว่าน่าเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก โดยได้ยกตัวอย่างการโฆษณาครีมทาหน้าที่ช่วยทำให้ผิวเรียบเนียน หากจะต้องมีป้ายกำกับว่ารูปภาพมีการแก้ไขก็อาจจะส่งผลต่อตัวสินค้าก็ได้ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอาจจะเป็นเรื่องยากต่อการบังคับใช้ก็ได้

ฝากกดติดตามข่าวไอทีวันนี้
ข่าวสารไอทีที่น่าสนใจAndroid 11 กับคุณสมบัติในการเชื่อมต่อไร้สายกับรถยนต์