อัพเดท เทคโนโลยีใหม่ microchip ในการรักษาโรคทางสมอง

เทคโนโลยีใหม่ microchip นายอีลอน มัสก์  ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพ Neuralink ได้แสดงเจตนารมณ์ ในการสร้างโครงการ การฝังmicrochip อย่างต่อเนื่องในสมองของมนุษย์  เพื่อทำการรักษาโรคอย่างโรคสมองเสื่อม โรคนอนหลับยากอาการของโรคหูหนวกและโรคอัมพาต 
โดยได้ทดลองการรักษาโรคดังกล่าวนี้  กับหมู นายอีลอน มัสก์  ได้เปิดเผยว่า เขาและนักวิทยาศาสตร์ของ บริษัทสตาร์ทอัพ Neuralink ได้ทำการฝังmicrochipในหมู 3 ตัว ตัวละ 2 ชิ้น ซึ่งผลการทดลองและผลการวิจัยถูกสรุปออกมาว่า หมู 3 ตัวที่ถูกทดลองทั้งหมดนั้น มีสุขภาพดีและดูเหมือนว่าพวกมันนั้นจะมีความสุขกัน 

ซึ่งผลการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าสัญญาณmicrochipที่ได้ทำการประมวลผล และส่งสัญญาณคลื่นสมองออกมานี้ มีส่วนช่วยในการประมวลผลการรักษา และมีส่วนช่วยทำให้วงการแพทย์วิชาชีพได้เรียนรู้ และเข้าใจโรคสัมพันธ์ทางสมองมากขึ้น

เทคโนโลยีใหม่ microchip

การรักษาโรคทางสมอง เทคโนโลยีใหม่ microchip จากบริษัทสตาร์ทอัพ Neuralink

นายอีลอน มัสก์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า โครงการรักษาโรคทางสมองด้วยการทดลองฝัง microchip ในหมูนั้น นอกจากจะมีวัตถุประสงค์ในการรักษามนุษย์แล้ว เขายังมีวัตถุประสงค์อีกอย่างหนึ่งก็คือ ต้องการรวบรวมความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ จากนักวิทยาศาสตร์หรือผู้เชี่ยวชาญ 

microchip

เพื่อพัฒนาโครงการ การรักษาโรคทางสมองของมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพและก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่อง นายเกรมี มอฟฟาต นักวิจัยเชี่ยวชาญระบบประสาท มหาวิทยาลัยโตรอนโต ประเทศแคนาดา ได้ชี้แจงถึงเรื่องการรักษาโรคทางสมองจากการฝังmicrochip ของ บริษัทสตาร์ทอัพ Neuralinkว้ว่า  การรักษาโรคทางสมองด้วยการฝังmicrochip นั้น ช่วยแสดง ขีดความสามารถ ในการส่งสัญญาณออกมาจากคลื่นสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถรักษาโรคทางสมองได้อย่างตรงจุด

บริษัทสตาร์ทอัพ Neuralink microchip

นายอีลอน มัสก์ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพ Neuralink ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญบุคคลหนึ่ง ที่ได้สร้างนวัตกรรมต่าง ๆ ด้านเทคโนโลยีการพัฒนาโลก  ที่ประสบคามสำเร็จอย่างมากหลายผลงาน ยกตัวอย่างเช่น PayPal ( บริการโอนเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ) Space x ( โครงการจัดส่งยานอวกาศไปกลับจากโลกสู่สถานีบนอวกาศ ) และผลงานที่โดดเด่นที่ถูกจับตามองมากที่สุด ก็คือโครงการพัฒนา การรักษาโรคทางสมอง ด้วยmicrochip ซึ่ง นายอีลอน มัสก์  ได้ทำการพัฒนาโครงการเหล่านี้ ได้อย่างสำเร็จ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมมนุษย์โลกอย่างต่อเนื่อง

บทความที่น่าสนใจSomnox หรือ Sleep Robot หมอนหุ่นยนต์ ที่จะช่วยให้คุณนอนหลับได้