ไขกระดูกแหล่งเก็บ Stem Cell สุดยอดความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิต

Stem Cell ที่เราเราอาจเคยได้ยิน กันมาบ้าง ไม่มากก็น้อยStem Cellหรือเซลล์ต้นกำเนิดนับเป็นความหวังครั้งยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชะลอวัย ต้านความเสื่อมโทรมของสภาพร่างกายตามอายุขัย และเรื่องของการใช้เพื่อรักษาโรคร้ายต่าง ๆ ด้วย เช่นมะเร็ง ที่มีอวัยวะเป้าหมายในการเกิดโรคได้เยอะมาก ตั้งแต่ไขกระดูก ลำไส้ กระเพาะอาหาร และอวัยวะอื่น ๆ อีกมามาย ซึ่งการรักษามะเร็งนับว่าเป็นการรักษาที่ท้าทายวงการแพทย์มาก คนไข้บางรายรักษาหายได้ด้วยการผ่าตัด หรือรักษาด้วยเคมีบำบัด แต่ในขณะเดียวกันมะเร็งก็สามารถกลับมาเกิดใหม่กับอวัยวะเดิม หรืออวัยวะใหม่ได้เสมอ

Stem Cell

แหล่งสำคัญของ Stem Cell หรือเซลล์ต้นกำเนิดนี้ได้จากรกเด็กเป็นเซลล์ต้นกำเนิดที่สมบูรณ์

Stem Cellหรือเซลล์ต้นกำเนิดถูกทดลองมาต่อเนื่องยาวนาน เพราะเซลล์ต้นกำเนิดนี้มีคุณสมบัติในการเจริญเติบโตไปเป็นเนื้อเยื่อหรือเซลล์ต่าง ๆ เลียนแบบเซลล์เป้าหมายได้เป็นอย่างดี วงการแพทย์จึงมีความหวังว่าจะใช้เซลล์ต้นกำเนิดนี้รักษาโรคมะเร็ง และโรคร้ายอื่น ๆ ได้ รวมถึงการใช้สเต็มเซลล์เพื่อการชะลอวัยในกลุ่มผู้รักสวยรักงามด้วย

Stem Cell หรือเซลล์ต้น

แหล่งสำคัญของสเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดนี้ได้จากรกเด็ก ซึ่งเป็นเซลล์ต้นกำเนิดที่สมบูรณ์ และพร้อมไปเติบโตเมื่อนำไปฝากกับเซลล์พี่เลี้ยง เพื่อให้สเต็มเซลล์นี้ได้ทำหน้าที่เลียนแบบและพัฒนาไปแทนที่เซลล์เป้าหมาย

อีกแหล่งที่วงการแพทย์ความงามนิยมนำมาใช้คือ Stem Cell จากฟันน้ำนมเด็ก ซึ่งส่วนนี้จะนำไปใช้เพื่อความงาม คืนความสดใส เปล่งปลั่งให้ผิว

และแหล่งของสเต็มเซลล์ที่วงการแพทย์ลงความเห็นว่าดีที่สุด เพราะมีแหล่งที่อยู่ที่แน่นอน พัฒนาเต็มที่ พร้อมไปเติบโตกับเซลล์พี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาเป็นเซลล์เป้าหมายที่แข็งแรงคือสเต็มเซลล์ที่ได้จากกระดูก และไขกระดูกนั่นเอง ปัจจุบันมีการรับบริจาคไขกระดูกเพื่อนำมารักษาโรรคมะเร็ง ซึ่งมผู้ที่จะบริจาคไขกระดูกนั้นต้องมร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง และการบริจาคสเต็มเซลล์ในไขกระดูกนี้ไม่สามารถทำได้โดยง่าย

ไขกระดูกแหล่งเก็บ Stem Cell

ผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคไขกระดูกจะต้องไปแสดงเจตจำนงบริจาคไขกระดูกกับสภากาชาติไทย และอาจจะต้องมีการเก็บเลือดไว้เพื่อเอามาเติมให้ตัวเองหลังจากการเจาะเอาไขกระดูกด้วย

ทางสภากาชาติไทยจะเก็บตัวอย่างสเต็มเซลล์โดยการนำเลือดของเราไปตรวจลักษณะเนื้อเยื่อ เพราะผู้รับบริจาคจะต้องมีลักษณะเนื้อเยื่อที่ตรงกับผู้บริจาค ซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้น้อยมาก ๆ ดังนั้นเมื่อเจอผู้ที่เนื้อเยื่อเข้ากันได้นั้นเป็นเรื่องปาฏิหารมาก ๆ เมื่อเจอผู้รับแล้ว ผู้บริจาคจะต้องไปทำการเก็บสเต็มเซลล์จากไขกระดูกที่โรงพยาบาล ซึ่งทุกกระบวนการทำในห้องผ่าตัด ปลอดเชื้อ ปลอดภัย และยังสามารถต่อชีวิตให้ผู้ป่วยได้ด้วย

ติดตามเว็บไซต์ข่าวไอทีวันนี้
บทความและข้อมูลต่าง ๆ อัพเดท เทคโนโลยีใหม่ microchip ในการรักษาโรคทางสมอง