ประโยชน์ของ เทคโนโลยีมือถือ ด้านการเกษตร ที่ล้ำสมัย เพื่อความสะดวกสบาย

เทคโนโลยีมือถือ ด้านการเกษตร พวกเราทุกคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า เกษตรกรยุคใหม่  แต่ละคนก็ยังไม่เข้าใจกับคำพูดเหล่านั้น จึงอยากจะขออธิบายว่าการนำ เทคโนโลยีมือถือที่ล้ำสมัย เทคโนโลยี สามารถนำมาพัฒนาในด้านการเกษตรได้อย่างไรบ้าง และเกษตรกรทุกคนก็สามารถกลายเป็นเกษตรกรยุคใหม่หรือเกษตรกรยุค 5G ได้กันทุกคน สามารถยกระดับวิถีชีวิตการทำเกษตรแบบเก่า ให้กลับกลายเป็น ระบบที่ทันสมัยขึ้น ประโยชน์ข้อแรกที่ได้รับนั้นก็คือ สามารถทำฟาร์มแบบไฮเทค รับรู้ถึงสภาพอากาศในแต่ละวันได้อย่างแม่นยำ เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์หรือสั่งงาน ในฟาร์มของเราได้ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเรารู้ว่าวันนี้จะมีแดดแรงและอากาศที่ร้อน เราสามารถสั่งงานฉีดน้ำเพื่อลดความร้อนและเพิ่มความชื้นให้กับผลผลิตเราได้ โดยสามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้ตามที่ต้องการ  จึงทำให้มีผลผลิตที่ดีกว่าเดิมและมีความสะดวกสบายมากขึ้น

ประโยชน์ของ เทคโนโลยีมือถือ

เทคโนโลยีมือถือ ด้านการเกษตร เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย 

และด้วย เทคโนโลยีมือถือในปัจจุบันนี้สามารถทำให้เกษตรกรขายผลิตผลในการเกษตรให้มีราคาสูงขึ้นได้จากแต่ก่อน ไม่จำเป็นต้องขายผลิตผลให้กับพ่อค้าคนกลาง ที่มากดราคาสินค้าของเกษตรกรอีกต่อไป ด้วยการทำแพลตฟอร์มขึ้นมาเอง ทำให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิต 3 เทคโนโลยี IoT งานเกษตรอัจฉริยะ ตรงถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้น ทำให้เกษตรกรในยุคเดิม ๆ กับการเป็นเกษตรกรยุคธุรกิจ 5G ที่สามารถควบคุมตั้งแต่การปลูกผลผลิตไปจนถึงการส่งออกไปถึงมือผู้บริโภค ทำให้ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องผลผลิตที่จะล้นตลาด หรือ ผลผลิตออกมาไม่มีผู้บริโภคจะมาซื้อ และประโยชน์ข้อต่อมา เป็นการลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดี เพราะการ ทำการเกษตรในยุคก่อนจะใช้แรงงานเป็นหลัก จึงมีต้นทุนจากแรงงานที่ต้องจ้างเป็นมูลค่าที่สูง แต่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถสั่งงานผ่านมือถือได้จึงเป็นการลดระยะเวลาการทำงานและลดต้นทุนในส่วนของค่าแรงคนงานได้ จึงทำให้เกษตรกรในยุคใหม่มีต้นทุนที่น้อยและมีกำไรจากการผลิตมากขึ้นกว่าเดิม

ประโยชน์ของ เทคโนโลยีมือถือ ด้านการเกษตร

เราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบัน เทคโนโลยีมือถือได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไม่เว้นแม้แต่เกษตรกร ที่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองกลายเป็น Smart Farmer ที่ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสร้างผลผลิตให้มีคุณภาพและปริมาณที่มากขึ้นและการขายผลผลิตที่ได้ราคาที่สูงขึ้น จึงถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์มาก สำหรับการพัฒนาในด้านการเกษตร ในปัจจุบันและทำให้เกษตรกร พัฒนาผลผลิตและธุรกิจของตัวเองได้อย่างมั่นคง ยั่งยืนได้