อุปกรณ์ช่วยชีวิต สำหรับผู้ป่วยที่หยุดหายใจให้สามารถกลับมาหายใจได้อีกครั้ง

            อุปกรณ์ช่วยชีวิต และวิธีการปฐมพยาบาลที่สำคัญมากวิธีหนึ่งก็คือ การช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยที่หยุดหายใจให้สามารถกลับมาหายใจได้อีกครั้ง บางกรณีผู้ป่วยอาจมีภาวะหัวใจหยุดเต้นเกิดขึ้นได้ การ CPR ก็ทำได้เช่นเดียวกัน ทำให้หัวใจเต้นและออกซิเจนกับเลือดไหลเวียนได้ดังเดิม ศัพท์อังกฤษเรียกว่า Cardiopalmonary Resuscitation หรือคำย่อคือ ซีพีอาร์ (CPR)

อุปกรณ์ช่วยชีวิต

เทคโนโลยี อุปกรณ์ช่วยชีวิต หรือการทำ CPR เพื่อให้หัวใจทำงาน

            ในการทำซีพีอาร์ ต้องมีการกดหน้าอกผู้ป่วย และเป่าปากช่วยหายใจ เพื่อให้หัวใจทำงาน โดยควรจะใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ หรือ AED (Automated External Defibrillator- AED) ร่วมด้วยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น ผู้ที่จะช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ทันเวลาและได้ผลดีจึงจำเป็นต้องมีความรู้และเชี่ยวชาญมากพอ นั่นหมายความว่า ต้องผ่านการฝึกฝนวิธีปฐมพยาบาลแบบซีพีอาร์เป็นประจำ เพื่อให้เกิดแรงกดที่สม่ำเสมอ และทราบเทคนิคการกดหน้าอกเพื่อนวดหัวใจอย่างมีประสิทธิภาพ

อุปกรณ์ช่วยชีวิต AED

            งานนี้หุ่นจำลองจึงมีความจำเป็นมากสำหรับผู้ฝึกหัดปฐมพยาบาล ซึ่งในอดีตต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศด้วยราคาแพง หน่วยงานประเดิษฐ์แถวหน้าของไทยคือ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงได้ร่วมมือกับเครือข่ายนวัตกรรมยางพารา และสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ออกแบบอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินพร้อมหุ่นจำลองจากยางพารา โดยที่สามารถแสดงการประมวลผลงานของผู้ฝึกผ่านทางหน้าจอแสดงผลให้รับทราบทันทีในขณะฝึกการนวดหัวใจ

อุปกรณ์ช่วยชีวิตหุ่นจำลอง

            จุดเด่นของหุ่นจำลองจากยางพาราก็คือ มีผิวนุ่มคล้ายคลึงกับร่างกายมนุษย์จริงๆ ที่สำคัญคือราคาถูกกว่าการสั่งนำเข้าจากนอกสามถึงเจ็ดเท่า แถมยังได้ใช้พืชเศรษฐกิจของเราอีกด้วย โดยที่มีชุดอุปกรณ์ตรวจจับระยะการกดนวดหัวใจที่ถูกต้องแม่นยำ และการแสดงข้อมูลระยะความลึกในการกดขณะที่ฝึกทำซีพีอาร์ไปบนร่างหุ่นจำลองจากยางพารา เมื่อจบการฝึกฝนก็จะมีการรายงานผลให้ทราบว่า ทักษะการกดมีระยะความลึกเท่าใด และมีอัตราเร็วในการนวดหัวใจเท่าไร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ เพื่อที่ผู้ฝึกจะได้ทำความเข้าใจและปรับปรุงทักษะในการปฐมพยาบาลของตนเองให้ดีขึ้น

เทคโนโลยี อุปกรณ์ช่วยชีวิต

            เท่านั้นยังไม่พอ เอ็มเทคยังได้พัฒนาเครื่องเออีดีพร้อมแผ่นอิเล็กโทรดชนิดราคาย่อมเยา เพื่อใช้ในการสาธิตการปฐมพยาบาลแบบซีพีอาร์ ซึ่งสามารถพกพาได้ แทนที่จะต้องซื้อเครื่องมือจากต่างประเทศที่มีราคาสูงกว่า 2-5 เท่าเลยทีเดียว

            นับว่าเป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตกรรม เพื่อส่งเสริมการปฐมพยาบาลช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ในภาวะฉุกเฉินได้เป็นอย่างดี 

ฝากกดติดตามข่าวไอทีวันนี้