เทคโนโลยีกับเด็กเล็ก ก็เหมือนกับดาบสองคม หากใช้ถูกวิธีก็จะทำให้เกิดประโยชน์

                เทคโนโลยีกับเด็กเล็ก ในสมัยนี้เด็กเกือบทุกคนต้องได้สัมผัสกับพวกเทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างแน่นอน เพราะในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีล้วนมีบทบาทกับชีวิตเรามากขึ้น เปรียบเหมือนเป็นอวัยะภายในร่างกายที่ขาดไม่ได้ รวมไปถึงเด็กเล็ก ๆ ที่ในบางครั้งก็ต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนหรือให้ความบันเทิง แต่เด็กกับเทคโนโลยีก็เหมือนกับดาบสองคม หากใช้ถูกวิธีก็จะทำให้เกิดประโยชน์ และหากใช้ไปในทางที่ไม่ดีก็ก่อให้เกิดผลร้ายกับตัวเองได้

เทคโนโลยีกับเด็กเล็ก

เทคโนโลยีกับเด็กเล็ก เป็นสื่อการเรียนการสอนหรือให้ความบันเทิง

                ซึ่งหากเรานำเทคโนโลยีมาใช่กับเด็กเล็ก ก็ควรที่สอดส่องเพื่อป้องกันเนื้อหาที่ไม่ค่อยเหมาะกับเด็ก เพราะพวกเขาอาจจะนำไปเลียนแบบได้ จะทำให้เกิดการทำพฤติกรรมที่ไม่ดีออกมา รวมไปถึงการแสดงท่าทาง กิริยา แม้แต่คำพูด เพราะพวกเขากำลังอยู่ในวัยเรียนรู้และอยากจะลองทำสิ่งใหม่ ๆ ถ้าหากไปเจอสื่อที่ไม่สมกับเด็กผ่านช่องทางเทคโนโลยีต่าง ๆ อาจจะให้พวกเขาซึมซับกับสิ่งเหล่านี้ได้ แน่นอนว่าผลที่ตามมานั้นไม่ค่อยดีเท่าไร ในบางครั้งอาจจะไปพบแพทย์ เพื่อรักษาเลยก็มี

เทคโนโลยีกับเด็กเล็ก สื่อการเรียน

                แต่ในอีกด้านหนึ่งหากเรานำมาประยุกต์ใช้ในด้านสื่อการเรียนการสอน หรือความบันเทิงที่เหมาะสมกับเด็ก จะทำให้พวกเขาสามารถได้ประโยชน์จากตรงนี้ เหมือนเป็นการเปิดโลกกว้างของการเรียนรู้ อย่างเรื่องภาษาหากเปิดเป็นสื่อการเรียนภาษาอังกฤษ เด็ก ๆ เขาสามารถที่จะซึมซับและมีความเข้าใจกับเนื้อหา ทำให้เด็กบางคนสามารถที่จะพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง เพียงแค่ดูสื่อเทคโนโลยีจากช่องยูทูปเท่านั้น

เทคโนโลยีกับเด็กเล็ก การเรียนรู้

                หรือเด็กบางคนก็ใช้เทคโนโลยีในเรื่องของนวัตกรรม เรียนรู้เกี่ยวกับพวกการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ การประดิษฐ์วงจรต่าง ๆ ซึ่งเขาก็ได้ออกแบบมาสำหรับเด็กเล็ก ๆ ที่ใช้คำสั่งพื้นฐานเพื่อให้เด็กสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ได้ โดยรวมแล้วเทคโนโลยีกับเด็กเล็ก ก็ถือว่าเป็นของคู่กันหากเราคอยดูแลเขาเมื่อเวลาใช้งานไม่ว่าจะผ่านสื่อไหนก็ตาม มันก็จะทำให้เกิดประโยชน์และต่อยอดไปในอนาคตได้ เพราะเทคโนโลยีในโลกปัจจุบันได้รับการพัฒนาอยู่ตอลดเวลา

ฝากกดติดตามข่าวไอทีวันนี้