เครื่องพิมพ์ดีด นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงวงการสื่อสิ่งพิมพ์ไปตลอดกาล

เครื่องพิมพ์ดีด สมัยก่อนที่จะมีเครื่องพิมพ์ดีดการพิมพ์หนังสือหรือสิ่งต่าง ๆ สามารถทำได้โดยการเขียนและก็อปปี้ด้วยน้ำหมึกเท่านั้นซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีความวุ่นวายและทำได้ยากกว่าสมัยนี้มากนัก จนเมื่อเรามีการคิดค้นเครื่องพิมพ์ดีด การพิมพ์สื่อต่าง ๆ ก็สามารถทำได้สะดวกมากขึ้น ทำให้เรามีสื่อในการศึกษาหาความรู้เพิ่มมากขึ้นกว่าแต่ก่อน เครื่องพิมพ์ดีดนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงวงการสื่อสิ่งพิมพ์ไปตลอดกาล

เครื่องพิมพ์ดีด

เครื่องพิมพ์ดีด คือต้นกำเนิดของแป้นพิมพ์ที่เราใช้งานทางด้านการศึกษา

เครื่องพิมพ์ดีดนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงวงการสื่อสิ่งพิมพ์ไปตลอดกาล เครื่องพิมพ์ดีดตัวแรกของโลกเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1694 โดยนักวิศวกรชาวอังกฤษนามว่า เฮนรี่ มิล เพื่อช่วยในสื่อสิ่งพิมพ์ในยุคนั้น ทั้งนี้ในยุคแรกแป้นพิมพ์มีทั้งหมด 7 แถวและทั้งหมด 84 ปุ่มเพราะ ต่อมาได้เรียกเครื่องพิมพ์ดีดในยุคแรกว่า เครื่องพิมพ์ดีดแบบสองชั้น ที่มีปุ่มเยอะในสมัยแรกเพราะยังไม่มีการใช่ปุ่ม Shift เพื่อเปลี่ยนชั้นของตัวอักษร ชั้นของตัวอักษรจึงแยกออกจากกันอย่างชัดเจน ในยุคต่อมาได้มีการรวมตัวหนังสือตัวพิมพ์ใหญ่และเล็กเข้าด้วยกันและเปลี่ยนเป็นตัวอักษรอีกชั้นด้วยการกดปุ่ม Shift ทำให้แป้นพิมพ์มีจำนวนแถวน้อยลงและใช้ปุ่มน้อยลงถึงสองเท่าเลยทีเดียว เมื่อมีการสร้างแป้นพิมพ์แบบใหม่แล้วแป้นพิมพ์แบบสองชั้นจึงตกยุคไปในที่สุด

เครื่องพิมพ์ดีด -ปี 1694

หลังจากที่มีการคิดค้นเครื่องพิมพ์ดีดแล้วนั้นก็มีการพัฒนาไปจนเกิดเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าซึ่งมีความคล้ายคลึงกับแป้นพิมพ์บนคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันในทุกวันนี้ ซึ่งมีปุ่ม Shift, Caps lock และ Alt ด้วยเช่นกัน ในช่วงแรก ๆ ของเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้ายังไม่มีการลบคำพิมพ์ด้วยการแปะเทปแล้วดึงหมึกออกมา แต่สามารถใช้ปากกาลบคำผิดลบคำที่พิมพ์ผิดออกไปก่อนที่จะพิมพ์ทับลงไปใหม่ ซึ่งวิธีการเหล่านี้เป็นวิธีการที่ยุ่งยากเมื่อเทียบกับการพิมพ์งานบทเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วพิมพ์ออกมาทางเครื่องปริ้นท์ ดังนั้นเมื่อยุ่งที่คอมพิวเตอร์สามารถปริ้นท์ข้อมูลออกมาได้มาถึงเครื่องพิมพ์ดีดก็กลายเป็นสิ่งที่ตกยุคไปโดยปริยาย

เครื่องพิมพ์ดีด การสื่อสิ่งพิมพ์

แม้ตอนนี้เครื่องพิมพ์ดีดจะเป็นสิ่งที่ตกยุคไปแล้วแต่ก็ถือว่าเครื่องพิมพ์ดีดคือต้นกำเนิดของแป้นพิมพ์ที่เราใช้กันในทุกวันนี้นั่นเอง ส่วนต้นกำเนิดของแป้นพิมพ์ภาษาไทยเป็นการดัดแปลงโดยนายเอดวิน แมคฟาร์แลนด์ ในปี 1895 ซึ่งแป้นพิมพ์ภาษาไทยมีจำนวนตัวอักษรมากกว่าภาษาอังกฤษจึงใช้ปุ่มมากกว่าแป้นพิมพ์ของต้นฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษอยู่มากทีเดียว เจ็ดปีต่อมาได้มีการวางแป้นพิมพ์ใหม่เพราะแบบเดิมใช้ยากเกินไปและตั้งชื่อใหม่ว่า เกษมณี ซึ่งก็ยังคงใช้ยากอยู่จนกระทั่งมีการจัดวางแป้นใหม่โดยใช้ชื่อว่า ปัตตะโชติ ที่วิจัยแล้วว่าสามารถพิมพ์ได้เร็วขึ้นกว่าเดิม 25.8% และเป็นต้นแบบของแป้นพิมพ์ที่เราใช้กันในทุกวันนี้

ติดตามเว็บไซต์ข่าวไอทีวันนี้
ข่าวสารไอทีที่น่าสนใจโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กับการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตด้านต่างๆ ของคนทั่วไป