วิวัฒนาการเครื่องปรับอากาศ และการทำความเย็น จากรุ่นสู่รุ่นจนถึงในยุคปัจจุบัน

วิวัฒนาการเครื่องปรับอากาศ สมัยก่อนเวลาที่อากาศร้อน ๆ ก็ต้องใช้พัดมือ หรือพัดลมเท่านั้นซึ่งไม่สามารถคลายร้อนได้อย่างเต็มที่เพราะอุณหภูมิก็ยังคงร้อนอยู่เช่นเดิม ราวกับว่ายิ่งพัดก็เหมือนกับยิ่งพัดลมร้อน ๆ เข้าหาตัวเองเสียมากกว่า ดังนั้นเครื่องปรับอากาศจึงเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นมาก ๆ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน มาดูวิวัฒนาการของเครื่องทำความเย็นเหล่านี้กันดีกว่า วิวัฒนาการของเครื่องปรับอากาศจากรุ่นสู่รุ่น วิวัฒนาการเครื่องปรับอากาศ ที่มีการคิดค้นการพัฒนาเพื่อให้เรามีอากาศที่เย็นสบาย วิวัฒนาการของเครื่องปรับอากาศจากรุ่นสู่รุ่น สมัยก่อนมีการใช้ความเย็นในการถนอมอาหารด้วยการหมกเอาไว้ในน้ำแข็ง ซึ่งวิธีนี้สามารถใช้ได้ในแถบประเทศที่อากาศหนาวเท่านั้น และเมื่อประมาณศตวรรษที่ 18 ก็ได้มีการตัดแบ่งน้ำแข็งเพื่อขนย้ายเข้ามาใช้ในเมือง โดยเอาไปไว้ในห้องที่มีฉนวนทำความร้อนเพื่อให้อุณหภูมิในหน้าร้อนเย็นลง ต่อมาได้มีการตัดก้อนน้ำแข็งและขนย้ายไปในเมืองร้อนต่าง ๆ เพื่อใช้ในการดื่มหรือเพื่อช่วยให้อากาศเย็นขึ้นด้วยนั่นเอง ในประเทศไทยสมัยอยุธยาก็ทำการซื้อน้ำแข็งมาใช้ด้วยเช่นกัน หลังจากที่เราใช้น้ำแข็งโดยการตัดมาจากเมืองหนาวร่วมยี่สิบปีก็เริ่มมีการคิดค้นวิธีการผลิตน้ำแข็งขึ้นอีกด้วยและในปี 1834 ชาวอเมริกันที่ชื่อว่านาย Jacob…