อัพเดท เทคโนโลยีใหม่ microchip ในการรักษาโรคทางสมอง

เทคโนโลยีใหม่ microchip นายอีลอน มัสก์  ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพ Neuralink ได้แสดงเจตนารมณ์ ในการสร้างโครงการ การฝังmicrochip อย่างต่อเนื่องในสมองของมนุษย์  เพื่อทำการรักษาโรคอย่างโรคสมองเสื่อม โรคนอนหลับยากอาการของโรคหูหนวกและโรคอัมพาต  โดยได้ทดลองการรักษาโรคดังกล่าวนี้  กับหมู นายอีลอน มัสก์  ได้เปิดเผยว่า เขาและนักวิทยาศาสตร์ของ บริษัทสตาร์ทอัพ Neuralink ได้ทำการฝังmicrochipในหมู 3 ตัว ตัวละ 2 ชิ้น ซึ่งผลการทดลองและผลการวิจัยถูกสรุปออกมาว่า หมู 3 ตัวที่ถูกทดลองทั้งหมดนั้น มีสุขภาพดีและดูเหมือนว่าพวกมันนั้นจะมีความสุขกัน  ซึ่งผลการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าสัญญาณmicrochipที่ได้ทำการประมวลผล…