Zoom เปิดคุณลักษณะใหม่ หยุดประชุมชั่วคราวและรายงานผู้ที่เข้ามาก่อกวนได้

คุณลักษณะแบบใหม่ของ Zoom ช่วยให้คุณหยุดการประชุมชั่วคราวเพื่อจัดการกับ Zoombomber หรือพวกที่ก่อกวนการประชุมโดยได้มีการประกาศเปิดตัวคุณลักษณะนี้ลงในบล็อกโพสท์ของบริษัท ความนิยมในการใช้งาน Zoom ที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงของโรคระบาดที่ผ่านมา ทำให้กลุ่มคนที่สร้างความก่อกวนและแฮกเกอร์เริ่มหาวิธีในการป่วนการประชุมโดยการแสดงวีดีโอที่น่าตกใจและเนื้อหาก่อกวนซึ่งเรียกวิธีนี้กันว่า Zoombombing จากเหตุดังกล่าวทำให้ Zoom ทำการอัปเดตคุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยใหม่ที่สามารถระงับการประชุมชั่วคราวเพื่อป้องกันการแสดงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอีกทั้งยังสามารถทำการรายงานกลุ่ม Zoombomber ให้กับ Zoom ได้ทราบอีกด้วย การอัปเดตคุณลักษณะด้านความปลอดภัยแบบใหม่ของ Zoom การอัปเดตใหม่นี้ผู้ใช้จะเห็นปุ่ม Security icon เพิ่มขึ้นมาซึ่งเมื่อ Host และ Co-host เห็นผู้เข้ามาก่อกวนการประชุม สามารถคลิกที่ปุ่มดังกล่าวเพื่อหยุดการประชุมชั่วคราวและลบผู้เข้าร่วมที่ก่อกวนโดยการคลิกที่ ระงับกิจกรรมของผู้เข้าร่วม (Suspend…