ตู้เย็น Refrigerator Technology และการเลือกใช้ ให้เหมาะกับการใช้งาน

                       ตู้เย็น Refrigerator Technology ตู้เย็นเป็นของจำเป็นที่ทุกบ้านในสมัยนี้ต้องมี ตู้เย็นได้ออกแบบมาด้วยรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นRefrigerator Technology แบบตู้แช่แข็งหรือตู้เย็นแบบสองประตู หรือประตูเดียวคือมีความจำเป็นในการใช้งานเป็นอย่างมากและมีความจำเป็นต่อทุกบ้านต่อร้านค้า ห้ามสรรพสินค้า หรือโรงพยาบาลหรือที่ต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้ตู้เย็น ผู้ผลิตตู้เย็นเป็นคนแรก คือวิลเลียม ในปี 1748 เขาเป็นคนริเริ่มแต่ก็ยังไม่ได้เป็นตู้เย็นแต่อย่างไรและในปี 1805  มีชาวอเมริกาได้ผลิตตู้เย็นเป็นคนแรก และมีการสานต่อให้ไม่มีอันตรายในการออกแบบและในที่สุดการประดิษฐ์ก็สำร็จในปี  1920 ทำให้เรามีตู้เย็นใช้จนถึงทุกวันนี้ เลือกซื้อ ตู้เย็น Refrigerator Technology ราคาก็ไม่แพงมากเพราะการดีไซน์ดี Refrigerator Technology…