ผู้ผลิตรถยนต์ เรียกร้องให้คณะกรรมการการค้าแห่สหรัฐอเมริกา ต่อสู้การพิจารณาคดีกับ บริษัทควอลคอมม์ (Qualcomm) อีกครั้ง

ผู้ผลิตรถยนต์ และผู้ผลิตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ตั้งแต่เทสล่า ฟอร์ด ฮอนด้า เดลมเลอร์ อินเทล และ มีเดียเทค ได้ร้องขอต่อคณะกรรมการการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ Federal Trade Commission (FTC) ให้ดำเนินการทางการด้านกฎหมายเพิ่มเติมกับบริษัทควอลคอมม์ ผู้ผลิตสารกึ่งตัวนำที่เกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ตั้งอยู่ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากบริษัทควอลคอมม์กำหนดให้ลูกค้าจะต้องลงนามในข้อตกลงใบอนุญาตเรื่องสิทธิบัตรก่อนที่จะตกลงซื้อขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวทำให้ผู้ผลิตรถยนต์มองว่า บริษัทควอลคอมม์กำลังกีดกั้นและยับยั้งการแข่งขันระหว่างกัน ผู้ผลิตรถยนต์ ถึงต้องผลักดันให้ FTC ฟ้องร้องบริษัทควอลคอมม์ ให้ถึงที่สุด บริษัทผู้ผลิตรถยนต์มีความกังวลว่าในอนาคตเมื่อเทคโนโลยี 5G…