พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานทดแทนที่อาจกลายเป็นพลังงานสำคัญในอนาคตข้างหน้า

พลังงานนิวเคลียร์ หลายคนน่าจะทราบกันดีว่าพลังงานที่เราใช้กันทุกวันนี้มีทั้งพลังงานหมุนเวียนและพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าที่เราใช้กันทุกวันนี้ก็มีต้นกำเนิดมาจากพลังงานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฮโดรเจน พลังงานลม น้ำ และอื่น ๆ อีกมากมาย ในส่วนพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปเช่นพวกน้ำมันก็เริ่มมีการผลิตเทคโนโลยีใหม่ ๆ ขึ้นมาเพื่อให้สามารถใช้คู่กับพลังงานไฟฟ้าแทนพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปเหล่านั้นได้ ครั้งนี้เราจะมาพูดถึงพลังงานขนาดใหญ่ที่เกิดจากนวัตกรรมของโลกที่สรรค์สร้าง พลังงานนิวเคลียร์ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือโลกของเราให้มีพลังงานใช้กันอย่างเพียงพอนั่นเองพลังงานนิวเคลียร์พลังงานทดแทนที่อาจกลายเป็นพลังงานสำคัญในอนาคต พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานทดแทน ที่จะมาสร้างประโยชน์ให้กับมนุษย์อย่างมหาศาล พลังงานนิวเคลียร์พลังงานทดแทนที่อาจกลายเป็นพลังงานสำคัญในอนาคต เป็นพลังงานที่สร้างขึ้นมาจากแรงระเบิด วิธีการสร้างพลังงานนิวเคลียร์ขึ้นมานั้นมาจากปฏิกิริยาทั้งหมดสี่แบบคือ ปฏิกิริยาฟิชชั่น (Fission) ที่เกิดจากการแตกตัวของธาตุหนักทั้งหลาย, ปฏิกิริยาฟิวชั่น (Fussion) เกิดจากการรวมตัวกันของธาตุเบา, ปฏิกิริยาการสลายตัวของกัมมันตรังสี (Radioactivity) และปฏิกิริยาจากเครื่องเร่งอนุภาค (Particale…