การใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากสาหร่าย พลังงานทางเลือก มีจริงหรือไม่

                        สาหร่าย เป็นสิ่งมีชีวิตที่คล้ายพืชแต่ไม่มีส่วนประกอบต่างๆ เหมือนพืชทั่วไป อาจจะมีขนาดเล็กมากตั้งแต่เซลล์เดียวจนกระทั่งถึงขนาดใหญ่ที่มีเซลล์จำนวนมากก็ได้ ส่วนใหญ่สาหร่ายอยู่ในแหล่งน้ำทุกสภาพไม่ว่าน้ำจืด น้ำกร่อย หรือน้ำเค็ม   เหตุใด สาหร่าย จึงมีโอกาสกลายเป็นเชื้อเพลิงได้             ตามปกติเรารู้จักสาหร่ายจากการที่นำมันมาเป็นอาหาร หรือไม่ก็เครื่องดื่ม และยา กับเครื่องสำอาง แต่เมื่อแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงในโลกมีจำกัด ในขณะที่มนุษย์ยังต้องใช้ประโยชน์จากพลังงานอีกมากมายเหลือเกิน  นักวิจัยในสหรัฐอเมริกาจึงพยายามค้นหาสาหร่ายที่เหมาะสำหรับทำเชื้อเพลิงเพื่อเป็นพลังงานทางเลือก ทั้งฝั่งมหาวิทยาลัยเดลาแวร์ที่กำลังศึกษาสาหร่ายเซลล์เดียวพันธุ์ Heterosigma akashiwo ซึ่งเป็นตัวช่วยลดมลพิษจากโรงไฟฟ้า โดยคาดคะเนว่าเจ้าสาหร่าย akashiwo น่าจะเติบโตได้ดีในสภาวะที่มีก๊าซพิษอย่างไนตริกออกไซด์ปริมาณมาก             มากกว่านั้…