อุปกรณ์ช่วยชีวิต สำหรับผู้ป่วยที่หยุดหายใจให้สามารถกลับมาหายใจได้อีกครั้ง

            อุปกรณ์ช่วยชีวิต และวิธีการปฐมพยาบาลที่สำคัญมากวิธีหนึ่งก็คือ การช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยที่หยุดหายใจให้สามารถกลับมาหายใจได้อีกครั้ง บางกรณีผู้ป่วยอาจมีภาวะหัวใจหยุดเต้นเกิดขึ้นได้ การ CPR ก็ทำได้เช่นเดียวกัน ทำให้หัวใจเต้นและออกซิเจนกับเลือดไหลเวียนได้ดังเดิม ศัพท์อังกฤษเรียกว่า Cardiopalmonary Resuscitation หรือคำย่อคือ ซีพีอาร์ (CPR) เทคโนโลยี อุปกรณ์ช่วยชีวิต หรือการทำ CPR เพื่อให้หัวใจทำงาน             ในการทำซีพีอาร์ ต้องมีการกดหน้าอกผู้ป่วย และเป่าปากช่วยหายใจ เพื่อให้หัวใจทำงาน โดยควรจะใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ หรือ AED (Automated External…