เครื่องพิมพ์ดีด นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงวงการสื่อสิ่งพิมพ์ไปตลอดกาล

เครื่องพิมพ์ดีด สมัยก่อนที่จะมีเครื่องพิมพ์ดีดการพิมพ์หนังสือหรือสิ่งต่าง ๆ สามารถทำได้โดยการเขียนและก็อปปี้ด้วยน้ำหมึกเท่านั้นซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีความวุ่นวายและทำได้ยากกว่าสมัยนี้มากนัก จนเมื่อเรามีการคิดค้นเครื่องพิมพ์ดีด การพิมพ์สื่อต่าง ๆ ก็สามารถทำได้สะดวกมากขึ้น ทำให้เรามีสื่อในการศึกษาหาความรู้เพิ่มมากขึ้นกว่าแต่ก่อน เครื่องพิมพ์ดีดนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงวงการสื่อสิ่งพิมพ์ไปตลอดกาล เครื่องพิมพ์ดีด คือต้นกำเนิดของแป้นพิมพ์ที่เราใช้งานทางด้านการศึกษา เครื่องพิมพ์ดีดนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงวงการสื่อสิ่งพิมพ์ไปตลอดกาล เครื่องพิมพ์ดีดตัวแรกของโลกเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1694 โดยนักวิศวกรชาวอังกฤษนามว่า เฮนรี่ มิล เพื่อช่วยในสื่อสิ่งพิมพ์ในยุคนั้น ทั้งนี้ในยุคแรกแป้นพิมพ์มีทั้งหมด 7 แถวและทั้งหมด 84 ปุ่มเพราะ ต่อมาได้เรียกเครื่องพิมพ์ดีดในยุคแรกว่า เครื่องพิมพ์ดีดแบบสองชั้น ที่มีปุ่มเยอะในสมัยแรกเพราะยังไม่มีการใช่ปุ่ม Shift เพื่อเปลี่ยนชั้นของตัวอักษร ชั้นของตัวอักษรจึงแยกออกจากกันอย่างชัดเจน…