เทคโนโลยีกับเด็กเล็ก ก็เหมือนกับดาบสองคม หากใช้ถูกวิธีก็จะทำให้เกิดประโยชน์

                เทคโนโลยีกับเด็กเล็ก ในสมัยนี้เด็กเกือบทุกคนต้องได้สัมผัสกับพวกเทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างแน่นอน เพราะในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีล้วนมีบทบาทกับชีวิตเรามากขึ้น เปรียบเหมือนเป็นอวัยะภายในร่างกายที่ขาดไม่ได้ รวมไปถึงเด็กเล็ก ๆ ที่ในบางครั้งก็ต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนหรือให้ความบันเทิง แต่เด็กกับเทคโนโลยีก็เหมือนกับดาบสองคม หากใช้ถูกวิธีก็จะทำให้เกิดประโยชน์ และหากใช้ไปในทางที่ไม่ดีก็ก่อให้เกิดผลร้ายกับตัวเองได้ เทคโนโลยีกับเด็กเล็ก เป็นสื่อการเรียนการสอนหรือให้ความบันเทิง                 ซึ่งหากเรานำเทคโนโลยีมาใช่กับเด็กเล็ก ก็ควรที่สอดส่องเพื่อป้องกันเนื้อหาที่ไม่ค่อยเหมาะกับเด็ก เพราะพวกเขาอาจจะนำไปเลียนแบบได้ จะทำให้เกิดการทำพฤติกรรมที่ไม่ดีออกมา รวมไปถึงการแสดงท่าทาง กิริยา แม้แต่คำพูด เพราะพวกเขากำลังอยู่ในวัยเรียนรู้และอยากจะลองทำสิ่งใหม่ ๆ ถ้าหากไปเจอสื่อที่ไม่สมกับเด็กผ่านช่องทางเทคโนโลยีต่าง ๆ อาจจะให้พวกเขาซึมซับกับสิ่งเหล่านี้ได้ แน่นอนว่าผลที่ตามมานั้นไม่ค่อยดีเท่าไร ในบางครั้งอาจจะไปพบแพทย์…