ก้าวให้ไกล…ไปให้ทันกับเทคโนโลยีการใช้ชีวิต 5 ด้านก้าวกระโดด เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

        เทคโนโลยีการใช้ชีวิต การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกวัน และทุกครั้งของการเปลี่ยนแปลงคือวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในทุกๆ วงการ และคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดจะรวดเร็ว ยิ่งใหญ่ไปกว่าการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างก้าวกระโดด เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ที่สำคัญคือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของทุกคน ซึ่งหากเราตามการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ทัน ก็อาจทำให้เราใช้ชีวิตได้ยากขึ้น วันนี้เราจะมาแจกแจงกันว่าเราต้องก้าวให้ไกล ไปให้ทันกับเทคโนโลยีด้านใดบ้าง เทคโนโลยีการใช้ชีวิต 5 อย่างที่เปลี่ยนแปลงกิดขึ้นในทุกๆ วัน E-Commerce: ด้านการค้าขาย ข้อนี้เด่นชัดมาก โดยเฉพาะการค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ยุคนี้สมัยนี้ไม่จำเป็นต้องซื้อ-ขายกันที่หน้าร้านอีกต่อไป จะสังเกตได้ว่าการค้าขายผ่านหน้าร้านซบเซาลงมากในช่วง 2 – 3 ปีมานี้เมื่อมีเทคโนโลยีด้านการช้อปปิ้งออนไลน์เข้ามาอำนวยความสะดวกให้กับผู้คนมากขึ้น ปัจจุบันใครต้องการซื้ออะไร ขายอะไรหากทำผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งก็มีผุดขึ้นมาหลายแพล็ตฟอร์มจะสามารถทำให้การค้าขายเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว…