ความล้ำหน้าของ เทคโนโลยี คือความเสี่ยงที่มาพร้อมกับความอันตราย

            ในยุคปัจจุบันที่มี เทคโนโลยี เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินชีวิต และเป็นตัวแปรที่สำคัญในการใช้ชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาใช้ในแวดวงของการศึกษา วงการภาพยนตร์ วงการแพทย์ วงการเกษตร หรือแม้แต่ในเรื่องทั่ว ๆ ไปของการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์ล้วนมีเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสิ้น เทคโนโลยีที่นำพาความสะดวกสบายมาให้กับเรา แต่การใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยก็มาพร้อมกับความเสี่ยงเช่นกัน ยิ่งการใช้เทคโนโลยีภายในบ้าน เพื่อการอำนวยความสะดวก และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบ้านเข้าด้วยกัน ก็ยิ่งเป็นจุดเสี่ยงที่พาความอันตรายจากเทคโนโลยีเข้ามาในบ้านเรา เทคโนโลยี ที่ทำให้เราสะดวกสบายและยังมีความเสี่ยงมีอะไรบ้างน๊า พ่อบ้าน หรือแม่บ้านที่ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกภายในบ้าน อุปกรณ์ที่ความอัจฉริยะสามารถเชื่อมต่อกับทุกสิ่งเข้าด้วยกันได้อย่าง Internet of Things-IoT…