เทคโนโลยี AR VR MR โลกเสมือนจริงแสดงผลออกมาในรูปแบบ 3D

                เทคโนโลยี VR เป็นที่รูกกันดีว่ามีจุดเริ่มต้นมาจากการเล่นเกม โดยในขั้นแรกเป็นเพียงการประดิฐเพื่อให้ผู้เล่นสามารถเข้าถึงโลกเสมือนจริงในและเข้าถึงความสนุกของเกมได้มากขึ้น เทคโนโลยี AR VR MR ทว่าปัจจุบันจากเพียงความสนุกได้เปลี่ยนมาเป็นเทคโนโลยีที่ล่ำสมัยมากขึ้น เพราะนอกจากจะมีAR แล้วยังมีVR , MR ซึ่งทั้งหมดนี้คือ Extended Realities (XR) การสร้างโลกเสมือจริงแบบไร้ขีดจำกัด                 เทคโนโลยีนี้ในขั้นแรกจะเป็นเพียงการจำลองในเกมโดยมีสภาพแวดล้อมที่ถูกสร้างขึ้นมาเท่านั้น แต่สำหรับ Extended Realities (XR) แล้วคือการเอาภาพเสมือนมาใส่ไว้ในสภาพแวดล้อมจริง ดังเราเคยเห็นในหนังไซล์ไฟล์ที่ไอรอนแมนสามารถขึ้นข้อมูลเอามาไว้ในอากาศเพื่อแยกประมวนได้ และนอกจากนี้แล้ว AR ,…