เทคโนโลยี IoT หรือ Internet of Things ที่จะมาเปลี่ยนชีวิตของเราให้สะดวกมากขึ้น

                เทคโนโลยี IoT ปัจจุบันเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตของมนุษย์มากขึ้นและเข้ามาเสริมในเรื่องของความสะดวกสบายต่าง ๆ นอกจากส่วนของการใช้ชีวิต ยังเป็นในส่วนของการทำงานต่าง ๆ ที่ประหยัดแรงและเวลา ทำให้ระบบการสื่อสาร สามารถสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นมาก ๆ วันนี้อยากจะ พาทำความรู้จักกับเทคโนโลยี Internet of Things หรือที่หลาย ๆ คนรู้จักกันดีว่าคือ IoT บอกเลยว่ามาเปลี่ยนชีวิตของเราให้สะดวกสบายมากขึ้นแน่นอน เทคโนโลยี IoT ที่จะมาเปลี่ยนชีวิตให้กับเราได้สะบายยิ่งขึ้น หลายคนอาจจะสงสัยว่าเทคโนโลยีIoTคืออะไร เทคโลยีนี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในส่วนของการเชื่อมโยง เพื่อทำการส่งข้อมูลต่าง ๆ โดยที่สามารถเชื่อมโยงให้เรานั้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย…