สิ่งสำคัญสำหรับคุณภาพมาตรฐาน Data management Technology หัวใจของการผลิตและการแข่งขัน ในยุคไอที

Data management Technology มีอิทธิพลอย่างมาก สำหรับการทำให้ข้อมูลต่างๆ มีประสิทธิภาพมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบัน สิ่งที่จำเป็นสำหรับกระบวนการผลิต ที่สร้างความน่าเชื่อถือ นั่นหมายถึงการจัดการข้อมูลของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ให้มีความ สม่ำเสมอ แบรนด์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นหลากหลาย ผู้บริโภคจะมีความมั่นใจ กับชิ้นงานของบริษัทที่ผลิตได้ตรงตามสเปคหรือมาตรฐานที่เกิดขึ้น ในยุคอดีต การใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์นี้ มีข้อจำกัด เพราะในช่วงเวลานั้น ทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกบันทึกแบบ Manual และทันสมัยที่สุดนั่นก็คือ Microsoft Excel สิ่งที่ทำให้ทุกอย่างยังไม่สมบูรณ์แบบ เนื่องจากความยากง่ายต่อการนำข้อมูลนั้นมาใช้Datamanagement Technologyตอบสนองการ นำข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกันมาประมวล ขยายฐานข้อมูลได้…