NAPA-1 ดาวเทียม ดวงแรกจากกองทัพอากาศไทยขึ้นสู่อวกาศเรียบร้อย เพื่อช่วยในปัญหาภัยพิบัติต่าง ๆ

NAPA-1 ดาวเทียม ดาวเทียมเป็นอุปกรณ์สื่อสารที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการพยากรณ์อากาศ ทั้งยังแจ้งเตือนถึงภัยธรรมชาติต่าง ๆ ได้จากระยะไกลอีกด้วย ทั้งยังช่วยในการทหารอีกด้วย จึงเป็นเทคโนโลยีที่มีความจำเป็นต่อประเทศชาติอีกอย่างหนึ่งเลยล่ะ ทั้งนี้ประเทศไทยของเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีดาวเทียมเพื่อความมั่นคงทางกองทัพเช่นกัน จึงได้มีแพลนในการสร้างดาวเทียมเพื่อความมั่นคงของกองทัพอากาศไทยขึ้นมา โดยเรียกว่า นภา-1 ซึ่งตอนนี้ นภา-1 ดาวเทียมดวงแรกจากกองทัพอากาศไทยขึ้นสู่อวกาศเรียบร้อย NAPA-1 ดาวเทียม ที่จะช่วยในเรื่องการเฝ้าระวังความปลอดภัยของประเทศได้ในหลากหลายด้าน นภา-1 ดาวเทียมดวงแรกจากกองทัพอากาศไทยขึ้นสู่อวกาศเรียบร้อย โดยเมื่อเดือนกันยายน 2020 ที่ผ่านมาได้มีการส่ง นภา-1 หรือNAPA-1 ขึ้นไปโคจรนอกโลกพร้อมกับดาวเทียมอื่น ๆ ณ ประเทศฝรั่งเศสรวม 53…