Nu Quantum สร้างเทคโนโลยีควอนตัมเพื่อใช้กับระบบเข้ารหัสที่มีประสิทธิภาพสูง

                Carmen Palacios-Berraquero ผู้ก่อตั้ง Nu Quantum  ตั้งเป้าหมายที่จะใช้ประโยชน์จากความสามารถทางควอนตัมของอนุภาคแสงเดี่ยวเพื่อสร้างการเข้ารหัสระดับต่อไป โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปลดล็อคพลังที่แท้จริงของควอนตัม                 Carmen Palacios-Berraquero ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้งNu Quantumซึ่งเป็น บริษัทโฟโตนิกส์ควอนตัมที่ตั้งอยู่ในเคมบริดจ์ อังกฤษอธิบายถึง single-photon sources ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของโฟตอนเดียวนั้นเป็นสิ่งที่เธอให้ความสนใจและบริษัทกำลังทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่สามารถปล่อยและตรวจจับโฟตอนเดี่ยวซึ่งเป็นหน่วยแสงที่เล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ Nu Quantum โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปลดล็อคพลังที่แท้จริงของควอนตัม                 Palacios-Berraquero กล่าวว่า เทคโนโลยีควอนตัมโฟโตนิกเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล และการประมวลผลการสื่อสารรวมถึงการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่เข้ารหัสด้วยอนุภาคแสงเพียงอนุภาคเดียว จะช่วยให้ผู้คนทำสิ่งต่างๆไได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือการรักษาความปลอดภัยที่ดีขึ้น โฟตอนเดี่ยวไม่สามารถดักฟังหรือดัดแปลงได้โดยที่ผู้ส่งและผู้รับไม่ทราบ และสามารถใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติทางควอนตัมเช่นการพัวพันเพื่อให้การประมวลผลและการเข้ารหัสมีประสิทธิภาพมากขึ้น…