Self – Serve Kiosk เทคโนโลยียุคโควิดที่นำมาใช้ในชีวิตประจำได้อย่างแท้จริง

                ในยุคที่โควิดยังคงแพร่ระบาด Self – Serve Kiosk ทำให้การค้าขายหรือประกอบธุรกิจเป็นเรื่องที่ทำได้ยากขึ้น โดยเฉพาะกับธุรกิจบริการที่ต้องมีการสัมผัสทำให้เกิดความเสี่ยง เพราะฉะนั้นเวลานี้จึงเกิดเป็นSelf – Serveมากขึ้นทั้งการโอนจ่ายค่าสินค้าเพื่อเบี่ยงการสัมผัส และการสั่งของออนไลน์ที่บูมขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดในช่วงนี้ เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำได้อย่างแท้จริงและตอนนี้เราจะเห็นSelf – ServeKioskซึ่งเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีมานานแล้วแต่เพิ่งได้รับความนิยมจากทั่วโลก เทคโนโลยี Self – Serve Kiosk การโอนจ่ายค่าสินค้าเพื่อเบี่ยงการสัมผัส                 สำหรับSelf – Serve Kioskคือตู้บริการตนเอง ซึ่งภายในก็จะมีสินค้าที่แตกต่างกันออกไป บางตู้เป็นอาหาร ขนม เครื่องดื่ม…