ไขกระดูกแหล่งเก็บ Stem Cell สุดยอดความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิต

Stem Cell ที่เราเราอาจเคยได้ยิน กันมาบ้าง ไม่มากก็น้อยStem Cellหรือเซลล์ต้นกำเนิดนับเป็นความหวังครั้งยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชะลอวัย ต้านความเสื่อมโทรมของสภาพร่างกายตามอายุขัย และเรื่องของการใช้เพื่อรักษาโรคร้ายต่าง ๆ ด้วย เช่นมะเร็ง ที่มีอวัยวะเป้าหมายในการเกิดโรคได้เยอะมาก ตั้งแต่ไขกระดูก ลำไส้ กระเพาะอาหาร และอวัยวะอื่น ๆ อีกมามาย ซึ่งการรักษามะเร็งนับว่าเป็นการรักษาที่ท้าทายวงการแพทย์มาก คนไข้บางรายรักษาหายได้ด้วยการผ่าตัด หรือรักษาด้วยเคมีบำบัด แต่ในขณะเดียวกันมะเร็งก็สามารถกลับมาเกิดใหม่กับอวัยวะเดิม หรืออวัยวะใหม่ได้เสมอ แหล่งสำคัญของ Stem Cell หรือเซลล์ต้นกำเนิดนี้ได้จากรกเด็กเป็นเซลล์ต้นกำเนิดที่สมบูรณ์ Stem Cellหรือเซลล์ต้นกำเนิดถูกทดลองมาต่อเนื่องยาวนาน…