สิ่งที่จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับข้อตกลงระหว่าง TikTok กับ Oracle และข้อห้ามการใช้TikTok ในประเทศสหรัฐอเมริกา

TikTok จากความเป็นกังวลในเรื่องของภัยคุกคามทางความมั่นคงแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาที่จะเกิดขึ้นจากการใช้แอพพลิเคชั่นยอดนิยมอย่างTikTok ทำให้บริษัท ByteDance ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นTikTok ต้องขายการดำเนินงานในประเทศสหรัฐอเมริการให้กับOracle และ Walmart ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ แต่ข้อตกลงดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ อีกทั้งยังมีคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างTikTok กับ Oracle และ Walmart ที่ยังมีความคลุมเครือ และยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทของ Bytedance ที่มีต่อการดำเนินงานTikTok Global ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น TikTok ต้องขายในประเทศสหรัฐอเมริกาให้กับOracle โดยข้อตกลงที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานTikTok ในประเทศสหรัฐอเมริกา คือOracle…