สหรัฐอเมริกาประกาศชื่อของหน่วย US Space Force อย่างเป็นทางการ

Mike Pence รองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ประกาศถึงชื่ออย่างเป็นทางการของ ผู้พิทักษ์กาแล็กซี่ของสหรัฐฯ โดยสมาชิกของ US Space Force จะถูกเรียกว่าผู้พิทักษ์ หรือ guardians โดยการประกาศดังกล่าวของ Pence มีขึ้นในระหว่างการฉลองวันครบรอบก่อตั้งหน่วยนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการทหารสหรัฐ สมาชิกของ US Space Force จะถูกเรียกว่าผู้พิทักษ์ หรือ guardians Penceกล่าวว่าเหล่าทหาร,ลูกเรือ,นักบิน,นาวิกโยธิน และ ผู้พิทักษ์ จะปกป้องสหรัฐอเมริกาไปจนชั่วลูกชั่วหลาน เขายังเสริมว่ากองกำลังอวกาศซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2019 ตอนนี้มีสมาชิกทหาร…